FrågaKOMMERSIELL RÄTTImmaterialrätt18/05/2010

''Ta 3 betala för 2''- upphovsrätt?

Hej undrar om man kan ha rätt till en ruta med texten välj 3 100% på den billigaste eller välj 3 betala för 2. Har nämligen någon som säger att att det är upphovsrättsligt skyddade och jag får inte skriva så. Kan man skydda sådana banala texter?

Lawline svarar

Hej! Enligt 1 § upphovsrättslagen tillkommer upphovsrätt den som skapat ett literärt eller konstnärligt verk. Med literärt verk avses att verket beskriver, anger, sammanställer eller åskådliggör något. Reklamtexter faller inom begreppet. Upphovsrätten uppkommer formlöst under förutsättning av att alstret ifråga uppnår verkshöjd, eller med andra ord, originalitet och särprägel. Som hjälpregel vid den bedömningen bör man använda det så kallade dubbelskapandekriteriet. Är det troligt att två personer skulle skapa samma alster oberoende av varandra? Om det inte är troligt tyder detta på att verkshöjd kan föreligga. Enligt min mening torde ’’välj 3 100%, på den billigaste’’ och ’’välj 3 betala för 2’’ inte uppnå verkshöjd och därmed inte vara upphovsrättsligt skyddade. Du kan med andra ord fritt använda dessa texter. Hälsningar,
Gabriella RondahlRådgivare