Gåva eller förskott på arv

Två bröstarvingar fick 2 hus av föräldrarna, när föräldrarna levde. De båda bröstarvingarna blev ägare till hälften var i de båda husen. Det ena ett hyreshus, det andra en sommarstuga. De båda bröstarvingarna gav sedan i gåva varandra, så en fick hyreshuset 100% och den andra fick sommarstugan 100%. Det skeva bytet skulle justeras med en revers, denna överenskommelse var muntlig och blev aldrig infriad. Nu vid arvsskiftet hävdar ena syskonet att gåvorna skall räknas som förskott på arv. Det andra syskonet hävdar att det inte skall räknas som förskott på arv. Hur räknar man i detta fall? Skall dessa tidigare gåvor ingå i förskott på arv, då gåvorna fördelats syskonen emellan? Man har gett varandra var sin del, så att man äger var sitt hus till 100%.

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln i dessa sammanhang framgår av Ärvdabalken (ÄB) 6 kap. 1 §: ” Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett.” Om arvlåtarna, dvs föräldrarna, avsett att gåvorna inte skulle anses vara förskott på arv blir det gällande. Det avgörande är med andra ord föräldrarnas vilja och avsikt. I detta fall torde det emellertid inte spela någon större roll, då gåvorna ursprungligen var jämnt fördelade. Skulle gåvorna kunna ses som förskott på arv har ändå de två syskonen fått lika stora förskott, vilket leder till samma resultat som att se det som rena gåvor. Att syskonen sedan givit varandra sina respektive andelar och inte reglerat detta på ett adekvat sätt torde inte påverkar arvsskiftet. Ovanstående förutsätter självklart att de två syskonen är de enda bröstarvingarna, vilket jag antar men som inte framgår helt tydligt. Mvh,
Oscar RydénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning