Upphovsrätt till översättning/bearbetning

2006-08-31 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Upphovsrätten till gamla grekiska dramer borde ju rimligtvis vara fria att använda som man vill men hur är det med översättningar och andra bearbetningar?a/ en översättning gjord av en person som varit död mer än sjuttio år?b/ en översättning från tex förra året?
SVAR

Hej!Upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) http://www.lagen.nu/1960:729 . Upphovsrätten gäller, som du verkar veta, till och med det sjuttionde året efter det år då upphovsmannen dog, enligt 43 § URL. Efter det är verket fritt och kan därmed användas utan tillstånd.I 51 § URL finns dock en möjlighet till obegränsat skydd, det så kallade klassikerskyddet. Detta skydd är till för att verk som anses speciellt skyddsvärda inte skall kunna återges på ett kränkande sätt och kan bli aktuellt först efter de sjuttio år som skyddet gäller efter upphovsmannens död. Ett sådant skydd meddelas av domstol och talan om detta förs exempelvis, om det gäller konstverk, av Konstakademien.Angående översättningar och bearbetningar så innehar den som har översätt eller bearbetat ett verk också upphovsrätten till verket i denna form, enligt 4 § URL.En översättning gjord av en person som varit död i mer än sjuttio år är alltså ett fritt verk som därmed också är fritt att använda, såvida det inte rör sig om ett verk som anses speciellt skyddsvärt och omfattas av klassikerskydd. Däremot kan en översättning från förra året inte vara fri att använda eftersom den även om upphovsmannen skulle vara död skulle vara inom ramen för det sjuttioårig efterskyddet. Skulle du vilja använda dig att en sådan översättning får du vända dig till upphovsmannen för att inhämta dennes tillstånd.Hoppas du fått svar på dina frågor och skicka gärna frågor om upphovsrätt för det tycker i varje fall jag är kul!Mvh

Lorraine Sauvy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1055)
2022-01-16 När blir foton och bilder skyddade av upphovsrätt?
2022-01-15 Omarbetning av foton genom filter
2022-01-14 Upphovsrätt för en logo
2022-01-12 Får jag skapa dockor av kändisar och sälja dessa vidare utan att göra intrång i upphovsrätten?

Alla besvarade frågor (98501)