Dödsboförsäljning av fastighet

Dödsboet säljer fastighet utan friskrivningsklausul, vad gäller då? Hej, Vi skall köpa ett hus. Säljaren är ett dödsbo. De har inte begärt någon friskrivningsklausul. Vad får det för konsekvens för oss? Antar att så fort säljaren är ett dösbo blir "praktiken" att det räknas som en friskrivning då vi i framtiden, efter dödsboets avslutning, inte har någon framtida motpart ang. ev. dolda fel etc. Tacksam för ett klargörande. (Min poäng är att jag anser att mäklaren borde upplyst om att friskrivning gäller eller att innebörden blir densamma då säljaren är ett dödsbo - Ev. påverkan på objektets prisnivå etc.). mvh

Lawline svarar

Hej, 

Att säljaren är ett dödsbo innebär inte automatiskt att fastighetsförsäljningen sker med friskrivning, däremot är det inte ovanligt att en friskrivningsklausul upprättas när det är fråga om ett dödsbo. Ett dödsbo betraktas som en juridisk person och företräds av den avlidnes efterlevande gentemot tredje man - fastighetsköparen. För att de efterlevande inte ska behöva oroa sig för eventuella skadeståndsanspråk från köparen är det alltså vanligt förekommande att en friskrivningsklausul upprättas i samband med försäljning. 

Utgångspunkten vid en fastighetsförsäljning är att säljaren under tio år framöver ansvarar för fel och brister som köparen inte själv hade kunnat upptäcka vid en normal undersökning av fastigheten. Om fastigheten säljs med friskrivingsklausul får detta dock till följd att köparen inte kan ställa säljaren till svars för eventuella dolda fel. Som köpare är det därför viktigt att i en sådan situation företa en extra noggrann besiktning av fastigheten innan köpet genomförs. 

När en fastighet säljs med friskrivingsklausul bör utgångspriset mycket riktigt sättas ned. Att priset påverkas kan vara en anledning till att en del dödsbodelägare, som anser sig känna till huset väl, väljer att sälja huset utan att friskriva sig från ansvar. 

I detta fall framgår det att huset du avser att köpa säljs utan friskrivningsklausul, vilket ger dig möjlighet att i framtiden ställa krav på säljaren eller säljarna. Friskrivning sker alltså inte med automatik vid dödsboförsäljning, utan en friskrivningsklausul ska framgå av köpekontraktet och vara tydligt utformad för att gälla. 

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”