Köpa in sig i sambos bostadsrätt men undvika reavinstskatt

Hej, Jag ska köpa in mig i min sambos lägenhet. Då lägenheten är obelånad och stigit väsentligt i värde sedan min sambo köpte det, undrar vi hur vi ska göra för att om möjligt slippa reavinstskatt? Gåva? Högre andel än det köpeskillingen egentligen borde ge?

Lawline svarar

Hej! Om din sambo ska överlåta hälften av bostadsrätten till dig (utgår från att du ska köpa in dig till hälften) och samtidigt vill undvika att betala reavinstskatt på den värdestegring som skett, måste överlåtelsen ske som gåva. För att helt undvika skatt är det viktigt att komma ihåg att överlåtelsen måste ske helt utan vederlag, och inte mot tex. en mindre ”symbolisk” summa. Vid överlåtelse av t.ex. bostadsrätter (saker som inte är fastigheter) till ett pris över 0 kr men under marknadsvärdet, delar man nämligen upp överlåtelsen i en köpedel (vederlagets del av marknadsvärdet) respektive en gåvodel (resten). Din sambo får sedan vid vinstberäkningen bara räkna av en lika stor +andel+ av anskaffningsbeloppet som köpedelen motsvarar av lägenhetens marknadsvärde. Denna princip kallas delningsprincipen och har tillkommit genom Regeringsrättens rättspraxis. Låt mig ta ett exempel för att förtydliga: - Din sambo köpte lägenheten 2005 för 200.000 kr, med marknadsvärdet 1000.000 kr idag. - Du ska nu köpa in dig i halva lägenheten, dvs egendom till ett marknadsvärde på 500.000 kr. - Skulle din sambo överlåta lägenheten för marknadsvärdet ses hela överlåtelsen som ett köp och hon gör en vinst på 500.000 – 100.000 (100.000 kr = så mycket av hennes anskaffningsvärde som belöper på ”din halva”) = 400.000 kr som ska reavinstbeskattas. - Skulle hon istället bara vilja ta samma belopp som hon betalade för ”din halva” 2005, dvs 100.000 kr (som motsvarar 20% av dagens marknadsvärde) ses enligt delningsprincipen endast 20% av överlåtelsen som ett köp och resterande 80% ses som gåva. Därför får hon i så fall bara dra av 20% av sitt anskaffningsvärde vid vinstberäkningen ? 100.000 – (20%*100.000) = 80.000 kr som ska reavinstbeskattas. Således blir de 100.000 kr som du ger i ersättning väldigt hårt beskattade. Delningsprincipen leder alltså till att en stor del av den ersättning som ges drabbas av reavinstskatt eftersom man inte får räkna av hela sitt anskaffningsvärde (den del som din sambo i exemplet inte fick avräkna går istället vidare och läggs till ditt anskaffningsvärde ? De 80% av din sambos anskaffningsvärde på 100.000 kr, dvs 80.000 kr, läggs till dina betalda 100.000 kr vilket ger dig ett sammanlagt anskaffningsvärde på 180.000 kr, således en bra affär för din del, men desto sämre för din sambo). Sammanfattningsvis bör därigenom överlåtelsen, om din sambo vill undvika reavinstskatt, ske helt vederlagsfritt. Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”