Uppsägning vid bestämd hyrestid

hej! Vi hyr ut våran VILLA på bestämd tid på två år. Om inget annat är avtalat kan vi eller dom säga upp kontraktet tidigare bara för att vi/dom vill.

Lawline svarar

Hej! Då ni hyr ut er villa i andra hand blir hyreslagen tillämplig. Den återfinns i 12 kap Jordabalken (JB) se https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1 här. Avtal som gäller för bestämd tid regleras i 12 kap 3 § 2 st JB. Huvudregeln vad gäller dessa avtal är att de automatiskt upphör att gälla vid hyrestidens utgång. När hyresförhållandet har varat mer än nio månader måste avtalet dock sägas upp för att sluta gälla, detta är alltså ett undantag från ovanstående huvudregel. Uppsägningstiden blir tre månader för er på grund av att den avtalade hyrestiden är längre än tre månader, se 12 kap 4 § 2 st 3p JB. Uppsägningen ska vara skriftlig. Om man inte avtalar om annat så gäller alltså ovanstående för dig som hyresvärd, du är bunden av perioden som ni har avtalat om. Därför bör man alltid i avtalet föra in en klausul om att man har, exempelvis, tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Hyreslagen är en skyddslagstiftning till hyresgästens förmån och därför finns det i 12 kap 5 § JB en bestämmelse som innebär att hyresgästen ALLTID har rätt att säga upp hyresavtalet med tre månaders uppsägningstid oavsett vad som är avtalat och oavsett hur lång hyrestiden är. Det finns alltså inget sätt för er att få garanti för att hyresgästen verkligen kommer att bo kvar i två år, tyvärr. Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000