Sexuellt ofredande

Hej,jag har råkat ut för följande:anklagad för att ha "taffsat" på en tjej på krogen och sedan när jag blivit avvisad gett henne en örfil,brottet är rubriserat som sexuellt ofredande!? detta är dock inte korrekk,taffsning har inte förekommit och ej heller örfilen,dock en knuff på tjejens axel efter ordväxling och att jag blivit ryckt i håret,jag har inga vittnen men tror att det finns vittnen som stödjer målsägandes historia,vad kommer att ske och kan jag göra något för att undvika rättegång? Tack på förhand för svar.

Lawline svarar

Sexuellt ofredande föreligger om man genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens integritet; 6:10 Brottsbalken. En straffbar handling är en som typiskt sett duger för att kränka den andres sexuella integritet. Någon sådan kränkning behöver inte ha uppstått i det enskilda fallet; om offret känner sig kränkt eller inte har ingen avgörande betydelse. Detta gäller även omvänt, om en person känner sig kränk av en handling som, men hänsyn till de föreliggande omständigheterna, inte anses ägnad att kränka hans eller hennes sexuella integritet är de nödvändiga brottsrekvisiten inte uppfyllda. Varje handling av sexuell inriktning mot en enskild person innebär inte att brottet sexuellt ofredande anses begånget. För att ansvar ska kunna dömas för sexuellt ofredande måste gärningsmannen haft uppsåt beträffande de objektiva rekvisiten, dvs. du ska ha utfört handlingarna avsiktligen. Det krävs inte att man har uppsåt till att personen ska bli kränkt, utan om uppsåt finns till att utföra handlingarna är tillräckligt. För att du ska dömas till ansvar för sexuellt ofredande (eller något annat brott) måste det ställas utom allt rimligt tvivel att du begått den brottsliga handlingen. Detta innebär att det inte får föreligga ett rimligt tvivel om din skuld. Det är upp till åklagaren att bevisa detta. Utgången i detta fall kommer således vara om åklagaren kan ställa det utom rimligt tvivel att du begått handlingarna.
Frida LarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”