FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/04/2010

Anmälningsavgift + avtals hävning

Hej jag har anmält mig till en reseledarkurs och betalat in en anmälningsavgift på 600 kr. därefter fick man information om kursen hemskickad och en biljett och ett räkning på resterande delen av summan som skulle betalas inom ett visst datum. I deras villkor står att bindande avtal kommer till stånd när man har betalat anm avgiften och fått en bekräftelse hemskickad. Sedan står det även att betalning skall ske i enlighet med avtalet och om betalning uteblir så får de behålla anm avgiften som skadestånd och resan ses som avbokad. I reglerna om avbokning står att om en resa avbokas tidigare än 30 dgr behöver man ej betala och ju närmre in på avresedagen så ökar det. Min fråga är om man efter att man erlagt anmälningsavgiften men ej betalar hela beloppet kan bli skyldig att betala hela resans belopp i efterhand även fast man inte åker? Jag tycker att det är otydligt om man då bara får betala anmälningsavgiften som skadestånd eller om de behåller anmälningsavgiften som skadestånd plus kräver in hela kostnaden för resan?

Lawline svarar

Vad jag förstår så har du betalat en anmälningsavgift som företaget har åtagit sig enligt avtalet att behålla om du inte betalar in resterande delen av summan innan ett visst datum. Detta behåller dem inte som "skadestånd", utan det kan ses som en slags deposition där du åtar dig att fullfölja avtalet mellan er. Dessa 600 kr ger dig rätten att åka på reseledarkurs och ger dem rätten att behålla dem om du väljer att inte fullfölja avtalet. Det kan ses som en trygghet för företaget, då de kan ha utgifter vid planeringsstadiet. Sedan ska du erlägga en betalning innan ett visst datum. Detta kan ses som att du väljer att fullfölja din del av avtalet. Efter detta är det företaget som ska fullfölja sin del av avtalet (att utbilda dig). Det står i avtalet att om inte denna betalningen erläggs inom ett visst datum ses resan som avbokad. De kan då troligen avboka den resan utan att förlora de pengar du skulle ha erlagt vid ett fullföljande av avtalet. Detta gäller även om du endast betalat en liten del av avgiften, då det står "om betalningen uteblir", anses detta innebära hela betalningen. Då borde du ha rätt till den del av betalningen som är erlagd ( förutom de 600 kr). Väljer du att betala denna summa är resan bokad. Vill du sedan inte åka på resan får du kontakta företaget för att se vad som gäller, om du har möjligheten att få tillbaka något, eller inte. Det kan inte jag svara på. Troligen gäller särskilda regler om du blir allvarligt sjuk osv. MVH
Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning