Förskott på arv eller gåva?

Anders och Britta är gifta. Anders dör och lämnar två syskon. Syskonen ber Britta att få sitt efterarv så tidigt som möjligt. några år efter deras "tjat" går hon med på att ge de en viss summa. när hon dör hävdar efterarvingarna att de har fått denna summa som gåva och inte som del av sitt arv. Det finns naturligtvis inga bevis på vad som har hänt annat än en Godman som kan intyga att Britta gav de pengarna som ett resultat av deras tjat på att de ska få sitt arv. M.A.

Lawline svarar

Hej Tack för din fråga. Av 6 kapitlet 7 § ärvdabalken (ÄB) tillsammans med 3 kapitlet 2 § ÄB framgår en presumtion (dvs. ett antagande om att ett visst förhållande gäller tills motsatsen är bevisad) för att det som Britta ger Anders syskon skall avräknas från deras arv efter Anders. För att summan istället skall räknas som en gåva krävs att detta har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Utgångspunkten är därmed att summan skall ses som ett förskott på arvet efter Anders och när dessutom en god man kan intyga att syskonen fick pengarna som ett resultat av deras tjat på att få ut sitt arv är min bedömning att syskonen får mycket svårt att nå framgång i sin ståndpunkt. Jag hoppas att detta är svar på din fråga. Har du fler funderingar är du välkommen att vända dig till Lawline igen. Med vänliga hälsningar,
Elias HimselRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”