Testamente bevittnat av närstående i strid mot 10:4 ärvdabalken

Vad gäller om ett testamente är bevittnat av syskon till den som skrivit testamentet? Blir testamentet då alltid ogiltigförklarat, även om syskonen inte finns nämnda i testamentet? Finns det något prejudikat på detta?

Lawline svarar

Hej, 

Inte alla personer kan med giltig verkan bevittna ett testamente. Syskon till testator får inte lov att vara testamentsvittnen, enligt 10 kap 4 § första stycket ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1. Detta gäller oavsett om testamentet inte upprättas till förmån för syskonen.  

Är ett testamente inte upprättat i enlighet med vad som föreskrivs i lag är det ogiltigt, 13 kap 1 §, se https://lagen.nu/1958:637#K13P1S1. Arvinge som vill göra en ogiltighetsgrund gällande måste dock klandra testamentet inom sex månader från delgivning, 14 kap 5 §, se https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1. Om arvingarna däremot godkänner testamentet eller avstår från att föra klandertalan kommer testamentet att betraktas som giltigt, trots formfelet - det vill säga trots att syskon inte godkänns som testamentsvittnen.  

Jag känner inte till något rättsfall som tar sikte just på denna fråga. Att syskon till testator inte med giltig verkan kan bevittna ett testamente följer direkt av ovan nämnda lagrum: 10 kap 4 § första stycket, i förening med 13 kap 1 § ärvdabalken, men för att testamentet i praktiken inte ska kunna göras gällande krävs att det klandras av övriga arvingar.

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”