Avbrott i studierna

Finns det någon lag som ger en rätt att "ta ledigt/semester" mellan terminer då man bedriver längre universitetsstudier?Jag har hamnat utanför systemet" då jag i slutet av en termin var sjukskriven men bröt denna för att jobba och sedan ha 4 veckors ledighet för att sedan jobba igen någon vecka inna ny termin startade. Det ansågs fel att jag tog mig ledigt. Finns det någon lag jag kan ta stöd av? Mvh.

Lawline svarar

Hej! Genom att du tar ett studieuppehåll kan du vara borta från studierna under en period och under uppehållet får du göra vad du vill, du ska dock i ansökan motivera varför du vill ta ett studieuppehåll. Om du får ett studieuppehåll för att du är sjukskriven kan du arbeta under den tiden om inte din institution skulle ha några speciella regler. Det finns inte någon lag eller likande som säger att du inte har rätt att arbeta eller bara vara ledig under studieuppehållet. Det som står om studieuppehåll i lagen är i första hand i 7 kap 33 § högskoleförordningen (https://lagen.nu/1993:100). Där står det att en student har rätt att ta studieuppehåll om det finns särskilda skäl samt att studenten får behålla sin plats på programmet/kursen, det heter studieuppehåll med platsgaranti. De särskilda skälen som finns är bland annat sociala skäl, medicinska skäl och särskilda omständigheter, det står i 1 § i Föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll (1999:1). Olika universitet och högskolor kan ha andra skäl och i så fall ska de gå att få utav studievägledningen. Studieuppehåll utan platsgaranti betyder att studenten måste ansöka till ”senare del av programmet” då studenten önskar att återuppta sina studier. Det är fakulteten som beslutar om studenten ska få återuppta studierna, om det finns platser. Även vid studieuppehåll utan palatsgaranti krävs det att studenten har något skäl för sitt uppehåll. Både vid studieuppehåll med och utan platsgaranti måste ansökan göras senast den 15 april för höstterminen och 15 oktober för vårterminen. Om du bara har varit borta en kortare tid får utbildningen så kan du komplettera det som du har missat. Det är den ansvariga läraren som bestämmer kompletteringarna. Skulle det vara så att du har missat för mycket av kursen och den ansvariga läraren anser att komplettering inte räcker, måste du gå om kursen. I vissa fall kan det finnas stoppregler, som betyder att en student inte får fortsätta på nästa moment förrän det tidigare momentet är avklarat. Om det finns en stoppregel för kursen/termin så hittar du den i kursplanen för den kurs/termin som du ska börja läsa. Finns det en stoppregel och om den ansvariga läraren anser att komplettering inte går så måste du gå om kursen/terminen när den ges nästa gång. Det finns i vissa fall en möjlighet till dispens, du kan kontakta studievägledningen för att få information om det finns i ditt fall. Alla beslut kan du överklaga till Överklagandenämnden enligt 12 kap 2 § punkt 10 Högskoleförordningen (https://lagen.nu/1993:100). Information om överklagarnämnden hittar du på www.onh.se. Du kan alltid skicka in flera frågor om det är något du undrar över. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo