Medlåntagare till bostadsrätt som ej registrerad i bostadsrättskontraktet.

Jag och min före detta sambo köpte en lägenhet till henne gemensamt 50% var. Så hon skulle ha någonstans att bo efter vi separerat. Där upprättades ett avtal med en advokat om att hon skulle kunna överta lägenheten till 100% om hon fick lånelöfte från bank och kunde ta över lånen. Hon har fått lånelöfte nu och HSB har registrerat lägenheten på henne. Nu vägrar hon skriva på lånen i sin bank. Detta medförde att jag står kvar som medlåntagare men äger inte något på lägenheten. Kan jag stämma henne får avtalsbrott och få tillbaka min säkerhet på lånen som vi fortfarande båda står för?

Lawline svarar

Hej Michael, Tack för din fråga. Jag skulle rekommendera dig att skaffa juridiskt ombud ganska omgående som ska hjälpa dig att hävda dina rättigheter och ta tillvara dina ekonomiska intressen. Under tiden ska jag försöka klargöra rättsläget utifrån beskrivningen i din fråga och vissa antagande som jag gjorde för bättre förståelse. Du och din f.d. sambo (härefter FS) hade tagit ett gemensamt bostadslån hälften var. Ett avtal hade utformats som gick ut på att FS skulle ta över lägenheten (varför inte även bostadslånet?) om hon fick lånelöfte från banken som FS hade så småningom fått. Hade ni använt er av bolånetjänsten hos HSB i samarbete med Swedbank (www.hsb.se/bokunskap/1_122)? Det skulle förklara varför FS hade fått lägenhetskontraktet registrerat på henne när lånelöftet kunde erhållas. Har du varit i kontakt med banken och HSB? Vad säger de? Hade du när lånet togs talat om överenskommelsen mellan dig och FS? Som jag ser det - om du inte hade nämnt överenskommelsen mellan er till banken så har de svårt att inse att du menade något annat än att exempelvis vara snäll mot din f.d. partner och ville hjälpa till med bostaden. Enligt lag gäller avtal som ingicks skriftligen eller muntligen men i det sistnämnda fallet ställs högre krav på bevisning. Har ni kommit överens att hon skulle ta över lånet när lånelöftet erhölls inför vittnen eller har ni exempelvis skickat e-post till varandra om detta? Det skulle kunna utgöra bra bevisning för överenskommelsen mellan er inför banken och i domstolen i det yttersta fallet. Sammanfattningsvis, du kan stämma henne för avtalsbrott men bevisbördan ligger på dig gällande vad som hade överenskommits mellan er. Därför är det bra om du har kvar e-post, sms, röstmeddelanden och vittnenas uttalanden med dig i bagaget för att kunna bevisa din rätt att i första hand frånträda bostadslåneavtalet och i andra hand få tillbaka din säkerhet på lånet. HSB har juridisk medlemsrådgivning som du kan nå på tel. 08-785 36 36 på vardagar mellan kl 11-13. Om det var Swedbank som administrerade bostadslånet kan du ringa bankens personliga service på tel. 0771-22 11 22 (tryck 2# för personlig service). Även kommunen brukar bistå med hjälp gällande bostadsrättsliga frågor. Ditt juridiska ombud kan hjälpa dig att gå igenom alla papper, ingångna avtal samt företräda dina intressen gentemot FS, banken, HSB och andra intressenter. Med vänliga hälsningar, Anna Fahlman
Anna FahlmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000