FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBröstarvinge18/04/2010

Laglotts företräde framför testamente

hejsan, våran mamma har nyligen gått bort och det finns ett testamente skrivet.i detta anges två av döttrarna som arvtagare och den tredje ska ha sin laglott. nu har det dykt upp en fjärde dotter som togs från mamma som spädbarn. hon finns inte nämd i testamentet. vad är det som gäller nu?allt detta är i sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Det som främst aktualiseras i detta fall är Ärvdabalkens (ÄB) regler om laglott, se ÄB 7 kap https://lagen.nu/1958:637#K7. Enligt 7 kap 1§ utgörs laglotten av hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge. Resterande del av kvarlåtenskapen kan arvlåtaren fritt förfoga över genom testamente. Laglotten utgörs alltså av hälften av den avlidnas kvarlåtenskap och ska fördelas mellan bröstarvingarna. Även om det finns ett testamente, går barnets rätt att utfå sin laglott före detta. I detta fall innebär det alltså att den fjärde dottern har rätt att utfå sin laglott, oavsett att testamente finns. Det spelar heller ingen roll att bröstarvinge och arvlåtare inte haft någon relation eller kontakt med varandra under arvlåtarens livstid. För att utfå sin laglott, kan dottern påkalla jämkning av testamentet, se 7 kap 3§. Dottern måste naturligtvis kunna styrka att hon är din mammas biologiska dotter. Situationen är dock en annan om det skulle förhålla sig så att dottern som tidigt togs ifrån din mamma blivit adopterad. FB 4:8 (se https://lagen.nu/1949:381#K4) likställer adoptivbarn med adoptantens barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar. Detta innebär att om dottern blivit adopterad av en annan familj har hon arvrätt efter dessa, men inte efter din mamma. Hoppas svaret varit till hjälp! Med vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?