Vilken egendom har man rätt till när samboförhållandet upphör?

Min sambo och jag köpte ett hus 1997 där vi gemensamt har bott sedan 1999. Jag betalade handpenning på 10 %, 38 000 och han resten. Vi står båda som hälftenägare och nu skall jag flytta ifrån huset och vill bli utlöst. Jag har bett att få 100 000 för värdeökning och vissa investeringar. Han tycker att det räcker med min handpenning. Inga större reparationer har gjorts och det är en del som bör åtgärdas vid ev försäljning. Han skall bo kvar. Vad kan jag kräva? Vi har inget skrivet om att vi är sambo och har haft skild ekonomi men delat på driftskostnader. Tacksam för råd. M v h

Lawline svarar

Hej! Enligt sambolagens 1 § anses två personer som stadigvarande bor ihop i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll som sambos, se https://lagen.nu/2003:376. Med gemensamt hushåll menas att det ska finnas ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. När ett samboförhållande upphör har var en och rätt att få halva samboegendomen. Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, om egendomen har förvärvats för gemensam användning vilket framgår av 3 § sambolagen. Som samboegendom räknas bland annat fast egendom som samborna eller någon av dem äger, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål samt möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas dock inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk eller egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Se även 4 § sambolagen för ytterligare undantag. När bostad eller bohag anskaffats av den ena parten men för sambornas gemensamma användning, är det vanligast att anskaffningen sker när samboendet redan inletts. Ingenting hindrar dock att även egendom som förvärvas dessförinnan skall medtas i bodelningen, om det kan utrönas att avsikten varit att egendom skall begagnas gemensamt under den kommande samlevnaden. Det har heller ingen betydelse vem som har betalat vad av samboegendomen, det som räknas är om egendomen har införskaffats för gemensamt bruk. I 8 § sambolagen stadgas att när ett samboförhållande upphör skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Begäran skall ske inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Det som återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulderna skall täckas enligt 13 § sambolagen, skall läggas samman och därefter delas lika mellan samborna. I den mån en likadelning skulle vara oskälig med hänsyn till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, skall bodelning dock i stället göras så att sambo med störst behållning får behålla mer av sin egendom, se 15 § sambolagen. Med vänliga hälsningar
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”