Efterarvsrätt

Min far, som dog 1975,ägde en tomt. Då mina föräldrar hade äktenskapsförord och testamente, blev det inget arvskifte. Tomten står kvar i dödsboet. Jag har 3 halvsyskon på pappas sida. Nu har min mor gått bort och jag undrar om det är 1/4 av hela tomten som tilldelas oss var, eller om det är 50% som skall fördelas på mina halvsyskon och mig, medans mammas 50% tilldelas mig.

Lawline svarar

Hej, Då jag inte vet vad som följer av äktenskapsförordet/testamentet kommer jag först och främst redogöra för hur rättsläget ser ut om inget avvikande stadgande från ÄktB/ÄB finns. Utgångspunkten är då att all egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1§) och att de legala arvsreglerna reglerar situationen. Dina halvsyskon är att betrakta som särkullbarn, då de inte var den efterlevande makens bröstarvinge, ÄB 3 kap. 1§ p.2. Som utgångspunkt gäller att då arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Den efterlevande makens rätt till kvarlåtenskap omfattar dock en särkullbarns arvslott endast om en sådan arvinge har avstått sin rätt i enlighet med vad som anges i ÄB 3 kap. 9§. Jag utgår från att så är fallet här. Vid den efterlevande makens död ska som utgångspunkt enligt 2§ hälften av den efterlevande makens bo tillfalla dem som har den bästa arvsrätt efter den först avlidna maken, (här du och dina halvsyskon, såsom bröstarvingar till din far, ÄB 2 kap. 1§.) Resultatet blir således att vid din mors bortgång kommer hälften av kvarlåtenskapen delas mellan dig och dina halvsyskon. Resterande tillfaller dig. (Jag utgår här från att all egendom har varit giftorättsgods och att respektive persons skulder inte har överstigit tillgångarnas värde). Värt att understryka är att det är viktigt att se vad äktenskapsförordet/testamentet stadgar. Ett tänkbart scenario är att tomten är enskild egendom, ÄktB 7 kap. 2§, övrig egendom är giftorättsgods och att det är fråga om ett inbördes testamente, som förordnar att egendom tillkommer efterlevande make. Såvitt ej annat följer av testamentet ska då enligt ÄB 12 kap. 1§, vad i 3 kap. (se ovan ) är stadgat äga motsvarande tillämpning. Den kvotdel som efterarvingarna (du och dina halvsyskon) är berättigade till kommer att påverkas, om tomten är enskild egendom, se ÄB 3 kap. 2§ 3 st. Om exv. sammanlagt giftorättsgods uppgick till 100 och den först avlidnes enskilda egendom till 50, erhöll den efterlevande maken 50 genom bodelning, och 100 med fri förfoganderätt. Efterarvingarnas rätt till efterarv blir då 100/150, dvs. 67%. Applicerat på ditt fall skulle således du och dina 3 halvsyskon dela på 67% av din mors kvarlåtenskap och de resterande 33% tillfalla dig. Rent praktiskt kan problem uppkomma om det aldrig genomförts någon bodelning efter din fars död 1975. För att fastställa efterarvets kvotdel måste man då rekonstruera en bodelning, som den skulle ha sett ut om den genomförts vid den först avlidnes död. De uppgifter som ligger närmast till hands är de uppgifter som har upptagits i bouppteckningen. Ett ytterligare problem uppstår i att fastställa värdet. Då det gäller en person som har avlidit före 17 december 2004, kommer uppgifterna att vara präglade av det faktum att dessa skulle läggas till grund för arvsbeskattning enligt då gällande lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Det är marknadsvärdet som ska läggas tillämpas vid en bodelning. Ett avslutande tips kan vara att låta en advokat titta på ärendet så att allting blir rätt. Hoppas att du får nytta av svaret. Med vänlig hälsning Gustav Nittby
Gustav NittbyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”