Personuppgiftslagen

Vad är PUl? mvh

Lawline svarar

Hej! PUL är en förkortning på Personuppgiftslagen (https://lagen.nu/1998:204). Lagen innehåller regleringar om hur en persons personuppgifter får behandlas, exempelvis hur uppgifterna får spridas, registreras eller lagras. Personuppgifter är all information som kan sammankopplas med en person som lever, 3 § personuppgiftslagen. Det är exempelvis namn, personnummer, adress, yrke och utbildning. Personuppgiftslagen gäller bara personuppgifter som samlas in helt eller delvis på automatisk väg, vanligtvis genom datorer. Antingen fyller personen i sina uppgifter i en dator eller så fyller någon annan i uppgifterna efter att personen har fyllt i ett papper. Personuppgiftslagen gäller också om personuppgifterna ska ingå i något ordnat register över personuppgifter. Personuppgifter får bara användas om personen har godkänt användningen, 10 §. Ett godkännande kan vara att du markerar en ruta på hemsidan att företaget får använda dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Företaget får då enligt personuppgiftslagen behandla dina uppgifter (spara, använda) så länge som det inte är kränkande mot dig. Vid bedömningen om uppgifterna är kränkande beaktas bland annat själva informationen, i vilket sammanhand uppgifterna förekommer, vilken spridning de har fått samt vilket konsekvenser det får för personen. Har någon gett sitt godkännande att använda ens personuppgifter kan personen alltid ta tillbaka godkännandet, det står i 12 §. I 9 § finns det flera regler om hur personuppgifter får behandlas, där står det bland annat att när personuppgifterna behandlas ska det ske på ett korrekt sätt och att personuppgifter enbart får samlas in för ett speciellt ändamål. Det står även att flera uppgifter än nödvändigt inte får behandlas och att uppgifterna inte får sparas längre än de behövs. Personuppgiftslagen gäller inte om personen själv behandlar sina personuppgifter i sin verksamhet eller av privata anledningen, 6 §. Lagen gäller inte heller om det skulle strida emot tryck- eller yttrandefriheten, 7 § eller om det skulle begränsa myndigheters rätt att lämna ut personuppgifter på allmänna handlingar. Med vänlig hälsning
Louise ModinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo