FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN07/04/2010

Får CSN avvisa en ansökan utan namnunderskrift utan att först ha kontaktat den berörde?

Hej, Det är som så att jag sökt studiemedel hos CSN. När jag postade handlingarna till CSN visade det sig att jag glömt att underteckna handlingarna. Efter en tid får jag besked från CSN som meddelar att min ansökan avslagits eftersom den saknade underskrift. Jag undrar därför om CSN har rätt att avslå min ansökan utan att ens uppmärksamma mig om att jag glömt att underteckna handlingarna?

Lawline svarar

Hej! Att bevilja eller avslå är ett beslut i saken. Sådant beslut tas på materiella grunder, dvs kraven för beviljande av just studiemedel. Enligt studiestödsförordningen 3 kap 36 § skall en ansökan vara egenhändigt undertecknad, se https://lagen.nu/2000:655#K3. CSN är en förvaltningsmyndighet och skall följa förvaltningslagens regler, se https://lagen.nu/1986:223. De borde ha upplyst dig om att underteckning saknades, då de enligt 4 § förvaltningslagen skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen kan lämnas i form av till exempel anvisningar om hur den enskilde författar en ansökan eller upplysningar om ytterligare handlingar som denne bör bifoga. Följden av eventuella brister i handlingen blir inte att talan omedelbart avvisas, utan förvaltningsmyndigheten skall upplysa om vad som krävs för att handlingen skall bli fullständig och kunna läggas till grund för en saklig prövning. Förvaltningsmyndigheten har ålagts en serviceskyldighet och skall vägleda den enskilde och ge honom anvisningar om hur handlingen bör kompletteras. Se även 7 § förvaltningslagen där det stadgas att myndigheten skall underlätta för den enskilde att ha med den att göra. Hör gärna av dig om du har fler frågor.
Emelie GärdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och CSN? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”