FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare02/04/2010

När är man "innehavare" och skadeståndsansvarig för en hund?

Lagen 2007:1150, i vilka fall räknas man som juridiskt och skadestånds skylldigt som innehavare av hund. Om hunden ägas av en person, men en annan person är hundvakt? person som tränar hunden? som har hunden ibland? som har hunden regelbundet för träning? som på kontrakt inte äger hunden men kallar sig för husse för den tycker om hunden och tränar den och rastar den är denne att betraktas som innehavare? Gäller inte innehavare en som genom någon typ av avtal tex fodervärdsavtal eller inackoderings avtal har han om hunden?

Lawline svarar

Hej. Med en hunds innehavare menas den som tagit emot en hund ”för underhåll eller nyttjande” utan att vara hundens ägare. Detta står i propositionen till Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Att man tagit emot en hund för ”underhåll” syftar på just sådant som hunddagis, passning, träning, fodervärdar osv. ”Nyttjande” av hund är om man t.ex. lånar någon annans jakthund. Svaret är alltså ja, samtliga de exempel du tar är att anse som hundens innehavare under den tid de har hand om hunden, och har alltså strikt skadeståndsansvar för skador som hunden orsakar. Tanken med regeln är att ansvaret skall ligga på den person som i praktiken haft möjlighet att ha uppsikt över hunden. Vänligen,
Georg DellborgRådgivare