Brorsbarns arvsrätt

2010-03-31 i Efterarv
FRÅGA
Hej. Karl och Ada är gifta och har inga gemensamma barn. Ada har inga barn sedan tidigare heller. 2008 avlider Ada. I bouppteckningen står det att hon har inga bröstarvingar och att inget testamente eller äktensskapsförord finns. Däremot finns efterlevande barn i Tyskland till hennes döde bror. De är ikryssade som efterarvingar och kallade i bouppteckningen men det står inget om att de ärvde något. Alla tillgångar går till Karl. 2009 dör Karl. Då kommer det fram att han har en son sedan tidigare och som är bröstarvinge. Min fråga är: Kan Adas efterarvingar göra anspråk på arvet efter Karl? Tack på förhand
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (ÄB) se, här.
Av 2 kap 1-3 §§ ÄB framgår det vilka som har rätt att ärva. I första hand ärver arvlåtarens barn eller deras barn (bröstarvingar). Finns inga barn ärver föräldrarna till arvlåtaren och finns inga föräldrar ärver arvlåtarens syskon. Finns inte heller några syskon till arvlåtaren träder dess barn in istället och ärver. Eftersom Ada endast har sina brorsbarn kvar i livet har de rätt att ärva efter Ada.

Men då Ada är gift tillfaller kvarlåtenskapen efterlevande make enligt 3:1 ÄB. Att Karl ärver före Adas brorsbarn förklaras genom att Karl anses ha starkare social och ekonomisk samhörighet med Ada än vad hennes brorsbarn hade med henne. Karl ärver då med ”fri förfoganderätt” vilket innebär att han får förfoga över egendomen dock med en del begränsningar, och att egendomen inte kommer att ingå i Karls kvarlåtenskap när han avlider.

När Karl avlider kommer alltså Adas brorsbarn ha rätt till efterarv enligt 3:2 ÄB.

Med vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97694)