FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott31/03/2010

Bokföringsbrott

Hej. Vad innebär grov vårdslöshet i bokföring? Om en redovisnings/revisionsbyrå har fifflat med bokföringen (undantagit många miljonbelopp undan beskattning olagligt) och firmatecknaren upptäckt detta, krävt rättelse, tvingats rätta själv (37 000 verifkat, 55 000 verifikat att komma ikapp) underättat skv samt fått handledning i rättelsearbetet, kan man då anse ha varit grovt vårdslös med bokföringen, då skattedeklarationer och annat inkommit försent pga denna händelse?

Lawline svarar

Hej! Jag antar att du syftar på brottet bokföringsbrott i Brottsbalken 11 kap 5 §. Brottet syftar till att straffa den som med uppsåt eller oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Detta kan göras genom att underlåta att bokföra affärshändelser, bevara räkenskapsinformation, genom att lämna oriktiga uppgifter eller att på annat sätt gör att man inte kan utläsa bokföringen. Av vad du berättar föreligger ingen av kriterierna för grovt bokföringsbrott. Beroende på vad för roll i övrigt firmatecknaren har i företaget så avgör det huruvida han kan anses som oaktsam. Det som är avgörande är hur stor övervakande roll denna skall ha över bokföringen och att denna inte fullgjort skyldigheten. T.ex är en enskild näringsidkare som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldig för denna medan en styrelseledamot i ett aktiebolag kan utgå från att de uppgifter som lämnats honom är riktiga. Försent inlämnad bokföring har i praxis ansetts som bokföringsbrott. Min bedömning är ändock att vid en delegering till en revisionsbyrå så torde det befria från en stor del av övervakningen av bokföringen och varken uppsåt eller oaktsamhet föreligger. Därmed torde varken bokföringsbrott eller försvårande av skattekontroll enligt 10§ Skattebrottslagen vara aktuell för firmatecknaren. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700 Skattebrottslagen hittar du https://lagen.nu/1971:69 Mvh
Dennis CarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”