Bröstarvinges laglott

Så här står det i testamentet, skrivet 1984: "Den av oss som överlever den andre skall med fri ddispositionsrätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med undantag av bröstarvinges rätt till laglott. Efter bådas vårt frånfälle skall den då varande egendomen tillfalla vår bröstarvinge." Fråga: skall laglotten, d v s 25% av dödsboet, utbetalas till bröstarvingen nu direkt vid arvsskiftet?

Lawline svarar

Hej! Vad jag förstår av frågan är bröstarvingen barn till båda makarna. Detta innebär att när ena maken avlider ärver den efterlevande maken allt. Bröstarvingen får vänta till dess att den efterlevande maken avlider. Detta framgår av 3 kap 1 § Ärvabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. Laglotten skall alltså inte utbetalas till bröstarvingen vid arvskiftet för den först avlidne maken. Hade bröstarvingen däremot endast varit barn till den make som avlider först, har bröstarvingen rätt att få ut sin arvslott (dvs. hela bröstarvingens del av arvet) direkt vid arvsskiftet, 3 kap 1 § ÄB. Med vänlig hälsning
Carina PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000