Gränsen för stöld, preskription samt strafföreläggande.

Jag gjorde mitt livs största idiotsak för ca 1,5 år sedan, va inne i en butik och handlade vilket jag också gjorde. Innan vi komm till kassan för betalning började jag och min vän utmana varandra om huru vida vi vågade gömma något av värde och komma så nära kassan som möjligt utan att fega ut. "Idiotiskt" för en 34 åring då och en 28 åring svaret är så de ryker om de, men men precis efter att jag betalat och vi tänkte plocka av oss tog en butiks kontrollant polaren hade saker för ett värde av ca 860kr medans jag 1048. Han fick dagsböter och dömdes för snatteri medans jag som låg över 1000kr med endast 48 kr får domen stöld plus 2 års vilkorligt och med en preskriberings tid på 10 år. När jag frågar åklagaren om detta varför 10 års preskribering säger hon så är det men tittar man på lagen så står de: För stöld är preskriptionstiden fem år, se 8:1 och 35:1 2 p. Så min frågar är vad är preskriberings tiden för ett sådan brott för jag är förvirrad :( Vidare säger åklagaren att trots att brottet skedde för ca 1,5 år sedan så kommer min vilkorliga dom gälla from. den dag jag åker till åklagarmyndigheten och skriver under att jag accepterar deras dom. Värt att nämna är att vi erkände direkt men om åklagarmyndiheterna tar på sig 1,5 år för att handlägga ett sådant ärende borde inte den vilkorliga domen gälla from. de datum brottet skedde ? Min andra fråga är finns de inte någon form av spelrumm i lagen om de gäller endast 48 kr över gränsen ? Att man är tidigare ostraffad att man har bra jobb mm ?? Tacksamm för ett snabbt svar..

Lawline svarar

Hej. Jag börjar med att svara på din fråga om gränsen mellan stöld och snatteri. Numera dras den gränsen vid just 1.000 kr. I ett fall som ditt kan man ju tycka att det är lite orättvist, men å andra sidan skall ju gränsen gå någonstans, så att säga. När det gäller om det du gjort skall rubriceras (bedömas) som stöld eller snatteri, finns det inte något utrymme för att ta hänsyn till dina personliga förhållanden. Däremot kan dina personliga förhållanden påverka vilken påföljd man väljer. Vid lite allvarligare brott där det kan vara aktuellt att döma ut fängelse tittar man bland annat på om den misstänkte är ostraffad och om det saknas anledning att befara ny brottslighet i framtiden (se 30:4 och 30:7 Brottsbalken) Detta kan i så fall vara en anledning för domstolen att ändå välja villkorlig dom istället för fängelse. Ibland kan man också döma ut en lindrigare påföljd än vad som enligt lagen skall gälla för brottet, om domen riskerar att drabba den misstänktes yrkesliv (se 29:5 Brottsbalken). Preskriptionstiden för ett brott är den tid åklagaren har på sig att väcka åtal. För stöld är preskriptionstiden precis som du säger 5 år. Det innebär att om det hade gått 5 år eller mer från händelsen i butiken, hade du inte kunnat bli åtalad. Sedan undrar jag om du kanske har blandat ihop preskriptionstiden för stöld med den tid som din dom kommer att stå kvar i belastningsregistret? Enligt Lagen om belastningsregister skall en villkorlig dom finnas kvar i belastningsregistret i tio år från beslutet (se 17§ p.4). Därefter gallras den bort. När det sedan gäller din villkorliga dom, verkar det som om den har utfärdats genom ett strafföreläggande, eftersom du säger att du skall åka till åklagarmyndigheten och skriver på. Den villkorliga domen gäller då från och med den dag du godkänner strafföreläggandet (se 27:3 Brottsbalken och 48:3 Rättegångsbalken). Att det tog 1,5 år för det här att handläggas är dåligt av åklagaren, tanken med strafförelägganden är bland annat att de skall spara tid. Men som sagt, den villkorliga domen gäller från och med att du skriver under strafföreläggandet. Jag ser att du själv letat upp Brottsbalken innan du ställde din fråga, men jag länkar ändå till Brottsbalken, Rättegångsbalken och Lag om belastningsregister här: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19620700.htm http://www.notisum.se/RNP/SLS/LAG/19420740.htm http://www.notisum.se/Rnp/SLS/lag/19980620.htm Vänligen,
Georg DellborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo