Gemensam bostad sambo

Hej, Jag och min sambo ska separera. Jag flyttade in i min sambos lägenhet (bostadsrätt) för 5 år sedan. Det är min sambo som äger lägenheten men jag har naturligtvis varit skriven där. Under de här åren har jag betalt halva hyran och halva räntan på lånet, dock har vi ej amorterat någonting. Under den här tiden har vi bla renoverat hela köket där jag hjälpt till kvällar och nätter. Vi ökade även lånet med 100 000 kr när vi gjorde detta detta har jag varit med och betalt på. Nu när vi ska separera undrar jag vad jag har för rättigheter enligt sambolagen? Vi har inte skrivit några egna kontrakt under den här tiden. Mvh Anna

Lawline svarar

Som du är inne på är Sambolagen tillämplig. Där sägs att det som är föremål för bodelning är samboegendomen som i sin tur består av det gemensamma bohaget och bostad. Vidare finns en inskränkning nämligen att det endast räknas som samboegendom om det förvärvats för gemensam användning. I detta fall framgår det inte när din sambo förvärvade bostadsrätten och heller inte om det var tänkt för er gemensamma användning. Bara det faktum att din sambo köpte bostadsrätten innebär inte att det inte är samboegendom utan om din sambo hade som syfte att det skulle vara er gemensamma bostad hade den räknats som samboegendom och varit inkluderad i er eventuella bodelning. Är det så att din sambo redan innan ni blev tillsammans ägde och bodde i sin bostadsrätt kommer bostadsrätten inte att vara att anse som er gemensamma bostad och vidare inte ingå i en eventuell bodelning. Emellertid är Sambolagen dispositiv. Detta innebär att lagen inte är tvingande och att man kan skriva ett samboavtal. Dock får bara samboavtalet inskränka rätten till bodelning och aldrig utöka samboegendomen. Att du betalat hyra är inte en omständighet som gör bostaden gemensam enligt Sambolagens mening. Vidare vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde. Detta innebär att skulderna du har avräknas på samboegendomen som finns för att därefter lika fördelas mellan er. Vänligen,
Anton StrandbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning