Faderskap och arv över gränser

2010-03-26 i Faderskap
FRÅGA
faderskap över gränser--arv.arv över gränserna?? ärver jag min far som bor i ett annat land han är alltså inte svensk medborgare.jag har x antal halvsyskon i min fars hemland.har ett registrerat faderskap i sverige men vet ej om jag är registrerad i min faders land som hans barn.om han går bort kommer jag att ärva??
SVAR
Hej,
Varje land har sina egna internationella regler om arv och andra gränsöverskridande frågor, såsom erkännande av utländskt faderskap. I Sverige regleras erkännande av utländskt faderskap i Lag om internationella faderskap, se här. Hur arvsfrågorna ska bedömas i internationella sammanhang regleras i Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo, se här. Men detta är som sagt den svenska regleringen och regleringen i andra länder kan se annorlunda ut. Detta är för övrigt ett område som inte harmoniserats inom EU, varför inte ens EU:s medlemsstaters lagstiftning behöver se likadan ut. Tyvärr kan jag alltså inte ge dig någon vägledning i frågan hur faderskap och arv kommer bedömas efter din fars bortgång.

Med vänliga hälsningar

Maria Holme
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97696)