Inbördes testamente för att inte behöva lösa ut en avliden sambos arvtagare

jag skall köpa ett hus ihop med min särbo. Jag har två barn, han inga och vi tänkte äga halva huset var. Nu oroar jag mig för vad som skall hända om särbon dör, måste jag lösa ut hans del till hans släktingar. Kan det lösas genom ett testamente, eller är det bättre om jag köper huset själv, och han får dispositionsrätt?

Lawline svarar

Hej, 

Om ni gemensamt finansierar köpet och din sambo går bort innebär det helt riktigt att hans arvingar har rätt till hans del av bostaden och du blir tvungen att lösa ut dem. Detta eftersom sambor inte har arvsrätt efter varandra. 

Om ni inte har för avsikt att gifta er är lösningen för er att upprätta ett inbördes testamente, där ni testamenterar till förmån för varandra. Det innebär att om din sambo går bort ärver du hans egendom, däribland hans del av bostaden. Motsvarande gäller om du skulle avlida först. Den avlidnes barn har dock, oberoende av ett inbördes testamente, rätt att direkt få ut sin laglott, vilken är hälften av arvslotten. Detta gäller även om barnen är sambornas gemensamma. 

I testamentet kan föreskrivas en rätt till efterarv för övriga arvtagare. Detta innebär då att arvtagarna (alltså övriga släkten) till den först avlidne får ut sitt arv efter den efterlevande sambons död. 

Att upprätta ett inbördes testamente är alltså att rekommendera för att undvika en situation där man tvingas sälja sin bostad på grund av att man annars inte har råd att lösa ut den avlidnes arvtagare. 

Att ensam finansiera husköpet är också ett alternativ, men så klart en större kostnad vad gäller insats och amorteringar. Om du köper huset med avsikt att det ska vara er gemensamma bostad, har din sambo dessutom i regel rätt till halva bostaden vid en eventuell separation. Detta kan dock lösas genom ett samboavtal, se närmare 9 § första stycket sambolagen, https://lagen.nu/2003:376#P9S1.  

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning