Efterarv vid äktenskapsförord

2010-03-25 i Efterarv
FRÅGA
Hej En fråga om äktenskapsförord, arv och efterarv. Min plast farfar gifte sig med min farmor. De hade ett äktenskapsförord som i princip innebar att allt de hade innan och kommer skaffa sig under äktenskapet skall vara och förbli deras enskilda egendom. Min farfar hade en gård och min farmor en bostadsrätt. Inget testamente fanns. De hade inga gemensamma barn. När han avled -85 så fanns gården med i bouppteckningen, men inte bostadsrätten. Kan man se det som att hon fått ärva gården med fri förfoganderätt? Min far köpte gården av henne -87. När sedan min farmor avled kom hans syskon och krävde halva bostadsrätten. Kan detta vara rätt? Den måste väl fortfarande ses som hennes enskilda egendom?
SVAR
Hej!
Intressant fråga! När din platsfarfar avled så skall en bodelning ha skett enligt Äktenskapsbalkens 9 Kapitels 1 § (se här). Då äktenskapsförordet verkat omfattat all egendom är all egendom enskild enligt Äktenskapsbalkens 7 Kapitels 2 §, och skall därmed enligt Äktenskapsbalkens 10 Kapitels 1 § inte ha ingått i bodelningen då den inte är giftorättsgods. Således skall efter bodelningen båda sidor behållit sitt.

Vid arvsskiftet ärver sedan din farmor mycket riktigt all din plastfarfars egendom såsom gift med honom förutsatt att han inte haft några bröstarvingar enligt Ärvdabalkens 3 Kapitels 1 § (se här). Hon ärvde den dock med fri förfoganderätt, vilket innebär att din plastfarfars arvingar hade rätt till efterarv när hon avled. Storleken på detta efterarv är enligt Ärvdabalkens 3 Kapitels 2 § 3 stycke är en andel som är proportionell mot den andel som din plastfarfars egendom utgjorde gentemot din farmors egendom vid arvsskiftet efter din farfar. Till exempel om din farmors egendom vid arvsskiftet var 1 miljon och egendomen hon ägde efter din plastfarfar var 2 miljoner så har din plastfarfars arvingar rätt till 2/3 av din farmors dödsbo.

Har gården inte köpts till ett marknadsvärde skall din plastfarfars arvingar även ersättas för detta enligt Ärvdabalkens 3 Kapitels 3 § då detta kan anses som en med gåva jämförlig handling som orsakat väsentlig minskning av hennes egendom.

För att sammanfatta har din plastfarfars arvingar rätt till en viss andel ur din farmors dödsbo beroende på förhållandet mellan din farmors arv och hennes egna egendom. Finns inte annan egendom kan denna del komma att tas ur värdet på bostadsrätten. Det framgår inte av din fråga av hur köpet av gården gick till men tänk på att om det skett till underpris så kan det krävas att detta kompenseras.

Hoppas att detta svar har kastat ljus över din fråga! Lycka till!
Med vänlig hälsning
Tobias Andersson
Tobias Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97696)