Immaterialrättslig konsumtion

Hejsan! Jag skulle vilja köpa in produkter direkt från andra butiker, som t.e.x. Panduro Hobby och sedan sälja vidare dessa i min egen online-butik. Är detta lagligt? Kan det finnas något fall där Panduro har varumärkesskyddat en produkt så att jag inte får sälja den vidare i min egen butik?

Lawline svarar

Hej, för att undvika alltför svävande resonemang förutsätter jag att din online-butik kommer att rikta sig till den svenska marknaden. Så som det ser ut i dag skulle jag gissa att samtliga produkter som Panduro Hobby saluför är skyddade av varumärkeslagen (1960:644) (VML) och/eller mönsterskyddslagen (1970:485) (ML). Kanske finns det till och med något verk med en upphovsman bakom vilken erhåller skydd genom lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). URL och upphovsmannens rätt aktualiseras dock sällan i dessa sammanhang, jag kommer därför inte diskutera den möjligheten närmare i mitt svar. VML och ML ger rättighetshavaren exklusiv rätt att använda sitt varumärke eller mönster i näringsverksamhet. Rättighetshavaren får som huvudregel bestämma var, när och hur dennes produkt och varumärke används. I syfte att främja den fria marknaden har länderna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) valt att inskränka denna exklusiva rätt. I juridiskt språkbruk kallas denna inskränkning för _konsumtion_. Konsumtionsprincipen finns i VML 4 a § respektive ML 7 b §. Den innebär att varor med varumärket/mönstret som _lovligen_ förts ut på marknaden i ett land inom EES, får även inom detta område användas av annan i sin näringsverksamhet. Med lovligen avses att den förts ut på marknaden av rättighetshavaren själv eller av någon med dennes tillstånd. Det är enbart de produkter som förts ut med tillstånd inom EES som "konsumeras". Detta betyder att det inte är tillåtet att göra rena kopior av produkten eller importera produkten utifrån EES och hävda att denna redan finns på marknaden. Det finns dock två undantag trots att produkten förts ut lovligen. Det ena är om varans skick försämras eller förändras efter att den har förts ut. Det andra är om det finns skälig grund för rättighetshavaren att motsätta sig användningen. Jag ser inte att något av dessa två undantag skulle kunna aktualiseras i ett fall som du beskriver. Alltså, säljs de produkter på Panduro Hobby lovligen, vilket är givet om de själva är rättighetshavaren, föreligger inget immaterialrättsligt hinder mot att köpa dessa för att sälja vidare. Fotnot: Samtliga EU-länder exklusive Island, Liechtenstein och Norge omfattas av EES. mvh
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”