Möjlighet att vägra kommunal bolag inträde i brf

Kommunen äger en bostadsrätt i vår förenings fastighet, men vill sälja den till ett av sina bolag. Kan föreningen motsätta sig detta, eftersom bolaget är en egen juridisk person och därmed relativt självständigt i förhållande till kommunen?

Lawline svarar

Hej! Som huvudregel så får man inte vägra medlemskap till någon om man uppfyller de villkor för medlemskap som finns i stadgarna i föreningen och föreningen skäligen bör godta denne, vilket följer av 2 kap 3 § Bostadsrättslagen. Dock får en brf vägra en juridisk person inträde i föreningen även om de ovan nämnda förutsättningarna är uppfyllda och lägenheten inte är avsedd för fritidsändamål. Däremot får man inte vägra en kommun eller landsting inträde i föreningen vid förvärv av bostadsrätt vilket följer av 2 kap 4 § i Bostadrättslagen. Detta motiveras främst med att kommuner och landsting kan ha behov av lägenheter för t.ex vård och omsorg. I Kommunallagen 2 kap 7 § stadgas det att kommuner och landsting får driva närningsverksamhet förutsatt att den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Därmed kan man relativt säkert säga att bolaget ifråga troligtvis ses som en förlängning av kommunen och inte en självständig juridisk person och bör inte kunna vägras tillträde i föreningen enligt 2 kap 4 § Bostadrättslagen. Kommunen har även möjlighet att upplåta lägenheten i andra hand utan att tillstånd från styrelsen krävs, underrättelse räcker enligt 7 kap 10 § st 2 Bostadrättslagen, vilket innebär att de skulle kunna kringgå ett eventuellt negativt beslut. Bostadsrättslag (1991:614) hittar du https://lagen.nu/1991:614 Kommunallag (1991:900) hittar du https://lagen.nu/1991:900 Mvh
Dennis CarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000