Efterarvsrätt och värdeförändring av boet

2010-03-20 i Efterarv
FRÅGA
Min syster har gått bort och vi är 2 systrar som ärver hanne, trodde vi, men det har även kommit fram att det finns en halvsyster till min bortgångna systers avlidne man ( min f.d svåger). När han gick bort för många år sedan blev det en bouppteckning men hon fick sitta i s.k orubbat bo. Nu undrar jag hur stor andel har hans halvsyster rätt till och hur ser man på vad boet är värt nu kontra när han gick bort.
SVAR
Hej,

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), se här

I första hand ärver barn eller barnbarn o.s.v till arvlåtaren (bröstarvingar), finns det inga sådana så ärver föräldrarna till arvlåtaren och om föräldrarna inte är vid liv ärver arvlåtarens syskon o.s.v se 2:1-4 §§ ÄB

Då en arvlåtare är gift är det vanligaste att dennes kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken, detta brukar kallas att denna får sitta kvar i orubbat bo, se 3:1 § ÄB. Maken ärver då med ”fri förfoganderätt” vilket innebär att maken får förfoga över egendomen, dock med vissa begränsningar, men att egendomen inte kommer ingå i den efterlevande makes kvarlåtenskap utan då kommer tillfalla den först avlidna makens arvingar enligt reglerna om efterarvsrätt enligt 3:2 § ÄB.

Då den efterlevande maken (din syster) dör och en arvinge eller flera arvingar (i detta fall halvsystern) till den först avlidne maken (din f.d svåger) finns kvar i livet skall hälften av den efterlevande makens bo tillfalla den eller de som då har bäst arvsrätt efter den först avlidna maken. Den eller dessa arvingar har efterarvsrätt. Om det bara är halvsystern som är i livet av potentiella efterarvingar till din f.d svåger är det således hon som har bäst rätt till arvet efter honom.
Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne maken utgjorde en annan andel än hälften av det som den efterlevande maken totalt hade efter arvet (dvs sin egen egendom sammanlagd med det hon erhöll i arv efter sin make) skall denna andel gå till efterarvingarna, se 3:2 § ÄB.

Om boets värde minskat väsentligt, genom gåva eller på annat sätt, sedan den först avlidne maken gick bort, och detta gjorts utan tillbörlig hänsyn till den först avlidnes arvingar skall dessa i regel kompenseras, se 3:3 § ÄB.
Om boets värde istället ökat skall värdeökningen tilldelas den efterlevande makens arvingar om den beror på arv, gåva eller arbete efter den först avlidne makens död, se 3:4 § ÄB. Vid beräkningen av om förkovran skett enligt 3:4 § ÄB skall eventuell minskning enligt 3:3 § ÄB först läggas till kvarlåtenskapen.

Med vänlig hälsning,


Hanna Rehn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (815)
2021-11-30 Vem ärver vårt hus i Spanien?
2021-11-30 Har ett halvsyskon rätt till efterarv?
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?

Alla besvarade frågor (97693)