Bodelning vid sambos död - rätt till tidigare investering i gemensam bostad

FRÅGA
Min sambo har gått bort. Vi har inga gemensamma barn. Han har två barn och jag har ett. När vi träffades hade jag en bostadsrätt och han flyttade in till mig. Vi bestämde oss för att köpa ett friliggande hus. Sålde min bostadsrätt, la in pengarna i huset. Han hade inga pengar att lägga in. Inga papper är skrivna på denna summa. Finns det någon möjlighet för mig att få tillbaka dessa pengar? Tycker ni att det kanske är läge för mig att anlita en advokat? Tacksam för tips och svar.
SVAR
Hej!

När ett samboförhållande upphör är utgångspunkten att den del av er egendom som utgör så kallad samboegendom genom bodelning ska delas lika mellan er (detta enligt 12-14 §§ sambolagen, se här - all annan egendom hålls utanför bodelningen och du behåller således dina övriga saker och din sambos övriga egendom tillfaller hans dödsbo).

Till samboegendom räknas er gemensamma bostad (dvs huset) och ert gemensamma bohag (dvs möbler, hushållsmaskiner och annan ”grundläggande” inredning i ert gemensamma hem enligt 3§ respektive 7§ sambolagen, se här). För att räknas som samboegendom krävs även att egendomen införskaffats för er gemensamma användning. Det gör att din tidigare bostadsrätt exempelvis inte var att anse som samboegendom, medan huset som ni köpte med avsikt att bo i tillsammans blev det.

Som efterlevande sambo har du emellertid frihet att avgöra om bodelning alls ska ske (enligt 18§ första stycket sambolagen, se här). Du kan alltså istället välja att ni var för sig ska behålla era respektive saker. Om du till exempel köpt huset själv med pengarna från bostadsrätten och sedan inte begär bodelning, behåller du huset i sin helhet (trots att detta alltså är att klassa som samboegendom om du köpt det för er gemensamma användning).
Jag tolkar dock frågan som att ni båda stod som ägare till huset, och eftersom ni inte skrivit ett så kallat ”samboavtal” (och där angett till exempel att din insats i huset skulle reserveras för dig) ska värdet av huset tillsammans med ert gemensamma bohag läggas samman för att slutligen delas lika mellan dig och din sambos dödsbo (om du alltså väljer att begära bodelning). Således har du tyvärr ingen förtur till de pengar du investerade i huset.

För det fall att er samboegendom skulle ha ett ganska lågt värde, efter att ni dragit av för skulder, finns dock en skyddsregel för dig som efterlevande sambo. Enligt 18§ andra stycket sambolagen, har du nämligen (så långt det räcker) alltid rätt att före din sambos dödsbo, säkra en summa motsvarande två basbelopp (42 400 kr * 2 = 84 800 kr). Skulle således er samboegendom efter att ni dragit av för skulder hänförliga därtill, vara värd 120 000 kr, har du rätt till 84 800, och dödsboet får då nöja sig med 35 200 kr.

Såvida du inte står som ägare till den övervägande delen av samboegendomen (bostad eller bohag som är införskaffat för er gemensamma användning), och således skulle tjäna på att utnyttja din rätt att helt avstå från en formell bodelning, finns tyvärr inte så många möjligheter att få behålla den aktuella investerade summan.

Beroende på hur omfattande och invecklade era egendomsförhållanden är och hur säker du är på regelsystemet kan det vara klokt att ta kontakt med en advokat eller annan juridiskt kunnig person som kan hjälpa dig mer i detalj. Det kan även vara till hjälp om din sambo skrivit något testamente.

Vänliga Hälsningar

Carl-Henrik Brännberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98504)