Att avtala bort rätten till värdemässig likadelning av bostadsrätt

FRÅGA
Jag äger och betalar en bostadsrätt. Om jag säljer denna och köper ny och står för lån men då blir sambo, innebär det att den skaffas gemensamt? Förvirrande uppgifter säger att man kan avtala bort besittningsrätten i sambolagen och vissa att man ALDRIG kan avtala bort besittningsrätten när det gäller BOSTADSRÄTT? Kan jag avtala bort hans rätt att kräva hälften om vi separerar fast jag stått för insats lån räntor mm ensam.Läste att det aldrig går att avtala bort? Jag menar inte möbler bla bla utan rätten att lösas ut med bostadens halva värde??? kan man avtala bort en besittningsrätt eller ej ang bostadsrätt
SVAR

Hej,

I en bodelning mellan sambor ingår sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensamt bruk, 3 § sambolagen, se här. Om du köper en bostadsrätt med avsikten att denna ska vara ett gemensamt hem för dig och din partner, anses bostaden anskaffad för gemensamt bruk och ingår därmed i en eventuell framtida bodelning. Det har ingen betydelse att du ensam finansierar köpet. 

Man kan avtala om att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning, 9 §, se här. Denna egendom utgör då inte samboegendom. Du kan alltså genom ett skriftligt och gemensamt undertecknat avtal hindra att din sambo framställer krav på bostadsrättens halva värde. 

Detta hindrar dock inte att den andre sambon enligt 22 § kan ha rätt att överta den gemensamma bostaden om sambon bedöms bäst behöva den, se här. Om samborna inte har gemensamma barn gäller denna rätt endast om det finns synnerliga skäl, vilket innebär att särskilt starka skäl måste finnas för ett övertagande i detta fall. Den som övertar bostaden ska ersätta den andre sambon för bostadens värde.

Man kan alltså genom ett samboavtal avtala att en bostadsrätt inte ska anses som samboegendom och därmed åsidosätta rätten till ekonomisk likadelning. Undantagsvis kan ett övertagande av bostaden bli aktuellt, men den övertagande sambon ska då fullt ut ersätta den andre sambon bostadsrättens värde.  

Med vänlig hälsning

Natalie
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3061)
2022-01-17 Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?
2022-01-17 Samboavtal formkrav
2022-01-14 Får min dotters sambo rätt till lägenheten jag köpt med henne?
2022-01-14 Vem får bilen? – Sambolagen

Alla besvarade frågor (98503)