0,51 gram amfetamin - vilket straff kan jag förvänta mig?

2020-07-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Blev tagen med 0,51gram amfetamin vad kan jag räkna med för straff ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilket straff en specifik gärning ska få bestäms av domstolen och utfallet varierar från fall till fall. Mitt svar kommer därför ge en generell beskrivning för vad du kan förvänta dig för påföljd. Det korta svaret är att du har gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott och kan troligen förvänta dig påföljd i form av dagsböter.

Vad är det för brott?

Innehav av narkotika för eget bruk utgör ett narkotikabrott (1 § 6 punkten Narkotikastrafflagen). Då du endast haft på dig 0.51 gram klassas brottet som ringa, gränsen för vad som klassas som brott av normalgraden gällande amfetamin går vid 5 gram (2 § Narkotikastrafflagen).

Vad ger ringa narkotikabrott för påföljd?

Straffvärdet för ringa narkotikabrott är böter eller fängelse i högst 6 månader (2 § Narkotikastrafflagen).

För att fastställa straffvärdet i varje enskilt fall betraktas huruvida det finns försvårande respektive förmildrande omständigheter (29 kapitlet 1,2 och 3 §§ Brottsbalken). Förmildrande omständigheter kan ge ett lägre straffvärde och försvårande omständigheter kan ge ett högre straffvärde. Utöver detta betraktas även s.k. "billighetsskäl" vilket är vissa humanitära skäl som kan motivera en mildare påföljd (29 kapitlet 5 § Brottsbalken). Var du under 20 år gammal när brottet begicks blir även en s.k. ungdomsrabatt applicerbar (30 kapitlet 5 § Brottsbalken).

I Sverige finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att det i första hand ska väljas annan påföljd än fängelse (30 kapitlet 4 § Brottsbalken). Påföljder som kan väljas istället för fängelse är villkorlig dom, skyddstillsyn, samhällstjänst och böter. Vilken påföljd som väljs beror bland annat på brottets straffvärde och risk för återfall i brott. Huruvida du är straffad sedan tidigare kan därför ha betydelse.

Som du säkert förstår påverkas val av påföljd av många olika faktorer varför det är svårt att säga på rak arm vilken påföljd du kan vänta dig. Ur tidigare rättsfall har amfetamin för eget bruk gett en påföljd om 50 dagsböter (NJA 2005 s. 348 I och II), det var då fråga om ringa brott.

Hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (491)
2021-02-28 narkotikabrott i Danmark, kan svensk domstol döma?
2021-02-25 Kan man dömas för drograttfylleri om man inte tagit narkotika den dagen?
2021-02-21 Vilken brottsrubricering samt påföljd föranleder eget bruk av narkotika?
2021-02-19 Narkotikabrott

Alla besvarade frågor (89745)