: Hur bevisar man till Kronofogden att egendom i ens besittning inte är ens egna egendom?

2020-10-24 i Utmätning
FRÅGA
HejHur kan man bevisa till Kronofogden att saker som dom utmätar tillhör inte mig.I mitt fall dom utmätta smycken som tillhör min syster men det fanns hos mig hemma
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i utsökningsbalken (UB).

Presumtionen är att du äger lös egendom i din besittning och då kan egendomen utmätas

Kronofogden får utmäta smycket om det framgår att egendomen faktiskt tillhör dig eller om du enligt 18 § eller 19 § ska anses vara ägare (4 kap. 17 § UB). Du anses vara ägaren om egendomen är i din besittning och det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom din systers smycke var i din besittning så är det första kravet uppfylld. För att bryta presumtionen om att du äger smycket måste du bevisa att smycket tillhör någon annan. Detta borde du exempelvis kunna göra med ett kvitto/faktura på att smycket är köpt med hennes bankkort eller i hennes namn, leta fram bilder där hon använder smycket osv.

Tredjeman kan påstå bättre rätt om egendomen redan blivit utmätt

Om smycket redan har utmätts kan din syster påstå bättre rätt till egendomen och då ska Kronofogden, om skäl föreligger, förelägga henne att inom en månad väcka talan i saken mot sökanden (4 kap. 20 § första stycket UB). Sökanden är den som begär verkställighet hos Kronofogden, alltså den som vill driva in sina pengar (1 kap. 7 § första stycket UB). Din syster förlorar rätten till smycket om hon inte följer föreläggandet (4 kap. 20 § andra stycket UB)

Mitt tips är att leta fram bevis på att det är din systers smycke och sedan kontakta Kronofogden!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (532)
2021-05-07 Vad händer vid en utmätning?
2021-05-01 Utmätning av bostadsrätt
2021-04-30 Separationsrätt när pengar sammanblandats på bankkonto
2021-04-30 Kan samägd bostadsrätt utmätas?

Alla besvarade frågor (92193)