Skyddslagen, invid?

2006-01-18 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |I 10 § Lag om skydd för samhällsviktiga anl m.m. står det att den som "befinner sig invid ett skyddsobjekt/.../". Vad menas med "invid"? Är det jäms med väggen i stadsmiljö och 50 meter från ett objekt i öppet landskap?
Lawline-teamet |Propositionen till nämnda lag ger ingen direkt vägledning om hur begreppet skall tolkas, det är då den allmänna betydelsen av ordet "invid" som man får hålla sig till. Jag håller med dig om att i stadsmiljö torde gränsen vara snävare än den skulle kunna vara i öppet landskap. Jag tror dock inte att det i praktiken är några problem då skyddsobjekten skall vara utmärkta. Ytterst är det naturligtvis domstolen i ett eventuellt ärende som gör den bedömningen, en bedömning som görs från fall till fall.För fördjupning i skyddslagen kan hänvisas till: Skyddslagen: kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., Stefan Ryding-Berg Proposition 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Har man rätt att göra vad man vill med sitt eget liv?

2005-11-17 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Rent juridisk, kan man säga att en människa rent tekniskt äger sitt liv, dvs rätten att göra vad hon vill med det?
Fia Berg |Hej!Din fråga är väldigt omfattande men jag ska försöka svara ändå. En människa har rätt till liv. Hon får göra vad hon vill med det så länge hon följer lagar och sådant grundläggande som krävs för att man ska kunna leva i ett civiliserat samhälle tex inte skada andra och dylikt. Människan (i Sverige) har rätt att bestämma över sitt liv tex på sådant sätt att hon kan välja att leva eller vara död, dock måste personen ta sitt eget liv då folk som hjälper henne på olika sätt kan straffas för det. Människan kan också samtycka exempelvis till olika brott mot honom/henne, dock endast upp till ringa misshandel. Därför kan man exempelvis inte samtycka till att någon annan tar ens liv, inte ens aktiv dödshjälp är OK (som du kanske redan vet). Om du var ute efter något annat får du gärna kontakta mig(fia.berg@lawline.se).Mvh

Åldergräns på krogen

2005-11-19 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Vissa Nattklubbar har åldersgräns på 20+, 22+ och så vidare, jag har hört att man har rätt att bli insläppt bara man fyllt 18. Tydligen någon ny lag? Stämmer detta? // mvh David
David Andersson |Hej DavidNej detta stämmer inte. Det är fritt för krogarna att sätta vilka åldersgränser de vill, däremot blev det förbjudet 1 juli i år att ha olika åldergränser för tjejer och killar enligt Lagen om förbud mot könsdiskriminering.