Vad gäller för inreseregler till Thailand och hur länge får man stanna med eller utan visum?

2020-09-12 i ARKIV
FRÅGA |Hur läng kan jag stanna i tex thailand utan att myndigheterna börjar tjaffsa?!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur länge du får stanna i Thailand. För att bevara din fråga tänker jag redogöra för hur länge man får stanna i Thailand vid inresa via flyg respektive över nationsgräns (bil, fots, buss, tåg etc). Dessutom vilka COVID-19 restriktioner Thailand har för turister. Vad gäller vid inresa via FlygFör resenärer som önskar stanna maximalt 30 dagar och kan uppvisa en utresebiljett inom dessa 30 dagar behöver inte söka visum. Detta gäller vid inresa med flyg. Om man önskar stanna längre än 30 dagar kan man förlänga med ytterligare 30 dagar hos immigrationsmyndigheten. Vad gäller vid inresa via landgränsFör resenärer via landgräns erhålls tillstånd att stanna 15 dagar vid inresa via landgräns. Om man önskar stanna längre än 30 dagar kan man förlänga med ytterligare 30 dagar hos immigrationsmyndigheten. Vad händer om man stannar över?om man stannar över med 90 dagar riskerar man att drabbas av ett 1 årigt inreseförbud. Om du stannar längre än 1 år drabbas du av ett 1 årigt inreseförbud och besökare som stannat mer än 3 år drabbas av ett 5 årigt inreseförbud. Om man stannat mer än 5 år får man inte resa in på 10 år. Ovan gäller om man frivilligt överlämnar sig till Thailändska myndigheter. För den som blir gripen får man ett femårigt inreseförbud om överträdelsen är kortare än 1 år och ett 10 årigt inreseförbud om övervistelsen är längre än 1 år. Särskilt om COVID - 19UD avråder från icke nödvändiga resor till Thailand. Det är endast de med arbetstillstånd eller familjeanknytning som får resa in i landet för tillfället. För de som får resa in i landet ska de erhålla särskild sjukförsäkring, hälsointyg samt 14 dagar statlig karantän. Alla som vistas i Thailand ska bära mask och för den som inte gör det riskerar att drabbas av böter. INFO: Utrikesdepartementet om visum i Thailand Covid - 19 i ThailandThailändska ambassaden i stockholm Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Är guldtackor lösöre?

2020-09-02 i ARKIV
FRÅGA |Hej!Räknas guldtackor (24 karat a' 100 gr) som lösöre?
André Blomquist |Hej! Ja det stämmer. Lösöre är sådan lös egendom som inte är pengar, aktier/andra värdepapper eller rättigheter. Det vill säga att lösöre är fysiska naturliga saker såsom inredning, bilar, husdjur eller guldtackor.Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Får man chatta med yngre personer via specifika appar för TV-spel?

2020-07-16 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående chatt med barn. Jag brukar spela Playstation-spel och interagera med dem jag spelar mot genom att chatta via en app som är dedikerad för sådana som spelar samma spel. Jag undrar om det kan vara olagligt att chatta om själva spelet med ett barn, om man själv är vuxen? Om jag sitter och spelar i Sverige men barnet befinner sig i ett annat land, kan det spela roll för om jag gör något brottsligt?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kan inte utläsa någon juridisk dimension utifrån det du uppger i frågan. Mitt enkla svar är att det absolut är okej att diskutera Tv-spel med barn, även som vuxen. Om personen du chattar med befinner sig i ett annat land än i Sverige förändrar inte det situationen. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Skolfrågor och Lawlines policy

2020-04-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag har en skoluppgift inom juridiken i gymnasiet och tänkte ställa ett par frågor om det är okej? Mina frågor är då hur arbetar ni, vilka speciella frågor brukar ni möta på i ert arbete och hur svårt är det? Är det mycket känslor i arbetet eller måste man "stänga av" sina känslor för att arbeta på bästa sätt? Hur känns det att vara jurist och vad måste man "behärska" eller vara intresserad av för att klara yrket?Tacksam för svar!
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter inom ramen för vår juridiska rådgivning. Med anledning av detta kan jag dessvärre inte besvara din fråga här. Däremot får du gärna kontakta mig på sofia.edvardsson@lawline.se så hjälper jag dig gärna ändå.Trevlig valborg!Vänligen,

Vilken myndighet i Tanzania utfärdar diverse "Personbevis"?

2020-09-07 i ARKIV
FRÅGA |Vilken myndighet i Tanzania utfärdar diverse "Personbevis"?. Speciellt uppgifter om civilstatus.
André Blomquist |hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Oftast är det skattemyndigheterna som har hand om personregistreringen i landet. Jag utgår därför från att detsamma gäller för Tanzania. Här är en länk till deras adress: https://www.tra.go.tz/Hoppas du fick svar på din fråga, MHV

Kommentar på uträkning av utköpspris för samägt boende

2020-07-28 i ARKIV
FRÅGA |Hejsan! Jag och min fru ska skilja oss. Vi äger ett boende tillsammans och jag undrar om jag tänker rätt då jag vill köpa ut henne.Införskaffningspris: 900 000 kronorVärderat: 1 700 000Vinst = 800 000 kronor.Skulder: 1 100 000 kronorInsats av mig som jag ska behålla: 135 000 kronorMäklararvode 40 000 kronor.Latent skatteskuld 176 000 kronor (22% av 800 000)1 700 000 - 1 100 000 = 600 000 kronor.600 000 - 135 000 = 465 000 kronor465 000 - 176 000 = 289 000 kronor289 000 - 40 000 = 244 500 kronor244 500 kronor / 2 = 122 250 kronor
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om din uträkning resulterar i ett rättvist pris som du ska betala för halva boendet. I dessa sammanhang finns ingen särskild juridisk dimension men jag kan lyfta några omständigheter som är värda att ha i åtanke. Inledningsvis kan jag nämna att du är fri att komma med vilket pris du vill, det råder nämligen avtalsfrihet på detta området. Det innebär att ni är fria att komma överens om vilka villkor som helst i detta sammanhanget. Det enda jag har att anmärka på i detta avseendet är att mäklarkostnaderna ska dras av från vinsten (800 000 Kr), dvs att ditt skatteunderlag istället är 760 000 Kr. Omkostnader i samband med försäljning dras av innan skatten räknas ut, således kan du inte dra av det senare. Din uträkning justerat för avdrag för mäklarkostnader på vinsten resulterar istället i ett andelspris om 148 900 Kr. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Skillnad mellan begreppen skall och bör.

2020-05-27 i ARKIV
FRÅGA |Vad är skillnaden mellan skall och bör?
Josefine Bågholt |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Skall: Innebär att du skall göra något för att inte exempelvis göra något olagligt. Som att du skall betala för maten annars blir du anklagad för snatteri eller stöld. Eller att du skall skriva ett skriftligt avtal vid ditt husköp för att avtalet skall bli bindande. På så vis är när du skall göra något ett måste på att du skall eller inte skall genomföra en handling. Bör: Innebörden av bör är däremot en annan. När det står att du bör vidta en handling är det mer ett syfte att rekommendera dig genomföra något. Som att du bör tvätta händerna när du kommer innanför dörren. Det är på så sätt en uppmaning men inte ett strikt förbud till att göra något annat. Slutsats: Skillnaden mellan begreppen är alltså att när man skall göra något så måste du göra det medan om det står att du bör göra något så är det mer att det är en rekommendation för dig att göra något. Det senare begreppet ger därmed större möjligheter till att göra en annan handling än de första som är mer strikt. Jag hoppas nu att jag har kunnat klargöra huruvida du skall tolka begreppen. Har du följdfrågor eller andra frågor så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Krav för att godkännas som besiktningsorgan

2020-04-30 i ARKIV
FRÅGA |Hej!Var kan man hitta kraven för att godkännas som fordonsbesiktare (företag som utför fordonsbesiktning)? Tack på förhand!
Elin Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt fordonslagen (2002:574) är det bara ackrediterade besiktningsorgan som får utföra kontrollbesiktningar (4 kap 2 §). För att godkännas som besiktningsorgan måste du därför uppfylla de allmänna ackrediteringskraven.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) beslutar om ackreditering och ska underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut (4 kap 2 § 2st). Ackreditering meddelas med grund fordonsförordningen (2009:211) och i de föreskrifter som Transportstyrelsen utfärdat med stöd av förordningen (8 kap 3 b § 3st och 8 kap 16 §). Nedan följer relevanta föreskrifter från Transportstyrelsen som anger krav för godkännas som besiktningsorgan.TransportstyrelsenTSFS 2010:78, Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorganTSFS 2010:87, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktningTSFS 2017:53, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektörTSFS 2017:54, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktningSwedacVad gäller ackrediteringen har även Swedac utfärdat föreskrifter med stöd av 3 § förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Bemyndigandet framgår även av 8 kap 17 a § fordonsförordningen.STAFS 2020:1 - Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackrediteringSammanfattningSammanfattningsvis finns det många olika föreskrifter med krav för att godkännas som fordonsbesiktare. Kraven framgår huvudsakligen av fordonsförordningen samt Transportstyrelsens och Swedacs föreskrifter.Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har på sin hemsida samlat lämpliga lagar, förordningar och föreskrifter.Hoppas att du fick svar på din fråga!