Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet

2021-10-29 i ARKIV
FRÅGA
https://lagen.nu/2004:297#K1P10S1Hej!Har en fråga gällande GDPR & Banksekretess.Jag var kund hos Bank X. Banken var lokalt ägd och av mindre storlek sätt till de större bankerna. Jag har regelbundet uppdaterat min kundkännedom och varit väldigt twransaktionsintensiv kopplat till åtagande på börsen. Då beloppen varit av större karaktär, har jag 90% av fallen åkt in till min lokala bank för att be dem genomföra transaktionen. Detta med tillhörande underlag.Efter fler år som kund, fick jag ett samtal från en anonym person som ansåg sig representera banken. Han sa att jag behövde söka mig till ny bank och detta inom 2 veckor annars skulle banken frysa mina tillgångar. Någon förklaring till varför, fick jag aldrig. En lokal representant ringde upp, men ville aldrig ange anledningarna per telefon. Utan fortsatte hävda att jag hade en tidsfrist för att lösa en ny bank och föra över mina tillgångar dit.Ovan, har jag aldrig fått svar på varför det skedde. Jag har aldrig blivit underrättad i brev utan enbart uppringd per telefon.Nu till huvudfrågan. I samband med att den lokala bankpersonen ringde upp, blev jag dessutom upplyst om att de säger upp min sambons åtagande hos banken. Inga anledningar anges men de säger att eftersom hon har delade konton med mig behöver hon också ombesörja att hitta ny bank. Får en bank, säga upp min sambo genom att meddela det till mig? Hur står sig detta kopplat till GDPR, banksekretess?Hur ser det juridiska ut i övrigt kring förfarandet ovan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din bank har kontaktat dig och uppmanat dig att byta bank för att undvika att dina tillgångar blir frysta samt att din sambos engagemang i banken ska sägas upp.

För att besvara din fråga tänker jag översiktligt redogöra för vad banksekretess innebär och vilka åtgärder en bank vidtar om de misstänker penningtvätt eller liknande brottslig verksamhet.

Din fråga regleras i lagen om bank och finansieringsrörelse samt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad innebär banksekretess?

En bank får inte röja enskildas förhållande till banken. Banken får internet mellan sina avdelningar röja information om sina kunder för att respektive avdelning ska kunna fullfölja sitt uppdrag (1 kap. 10 § LBFF). Banken får alltså röja uppgifter om de transaktioner du företar internt eller till behöriga myndigheter för att fullfölja sina förpliktelser enligt penningstvättslagen.

Hur arbetar banker med penningstvätt?

Banker har oftast interna policys som är mer långtgående än lagens föreskrifter. Det innebär att jag inte kan ge ett konkret svar på hur just din bank arbetar med pennignstvättsfråor.

Banken gör löpande riskbedömningar av sina kunder enl. 2 kap. 3 § PTL. Det kan innebära att du får fylla i blanketter om hur mycket pengar du tjänar eller om du är i en politisk utsatt ställning. Frågorna kan variera men utgör ofta underlag för när banken senare granskar din aktivitet. Om du exempelvis uppger en inkomst på 10.000 Kr men gör överföringar på 200.000 kr kommer banken kunna flagga detta (4 kap. 1 § PT).

Det är polis eller åklagarmyndigheten som beslutar om dispositionsförbud (frysning av konto) (4 kap. 11 § PT).

Slutsats

Av omständigheterna i din fråga är min bedömning att detta antingen rör sig om någon typ av bedrägeri alternativt högst olämpligt agerande från banken. Du bör ringa bankens kundtjänst eller besöka deras affärslokaler och underrätta dem om vad du blivit utsatt för. Om banken önskar att utreda dig för misstanke om ekonomisk brottslighet bör detta framgå tydligt och i skrift. Instinktivt tycker jag inte det här låter som korrekt agerande.

Om ni önskar att få ytterligare hjälp att är ni välkomna att kontakta mig per mail på andre.blomquist@lawline.se

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (208)
2021-12-30 Kan man få telefonrådgivning hos Lawline?
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt

Alla besvarade frågor (98657)