Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?

2021-10-31 i ARKIV
FRÅGA
Hej. Det som pågår just nu är inget annat än ett övergrepp på demokratin och din fria viljan anser jag, ändå hyllas människor som öppet diskriminerar ovaccinerade människor. Får man särbehandla på detta viset? Nu står krögare och företagare och förbjuder ovaccinerade att gå in om dom inte vaccinerat sig och det borde ju vara sjukt olagligt, eller?? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med ska framföras att det inte går att tvinga någon att vaccinera sig. I Sverige finns nämligen ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp, 2 kap. 6§ Regeringsformen (RF). När det däremot gäller privat verksamhet finns det inget grundlagsskydd mot kroppsligt ingrepp. Detta betyder dock inte att krav på vaccination skulle kunna utgöra en integritetskränkning.

Det hela bör landa i att en intresseavvägning görs där företagens krav ställs mot arbetstagarnas skyddsbehov. Denna intresseavvägning kan utfalla olika beroende på hur företagen bedrivs och hur ett vaccinationskrav motiveras. Här tänker jag att en jämförelse får göras med andra företag med liknande verksamhet och hur de valt att hantera tillställningar. De företag som kunnat bedrivas med andra former av skyddsåtgärder mot covid borde ha svårare att motivera ett plötsligt krav på vaccination. Att ta med sig är däremot att möjligheten finns för företag att sätta upp krav på vad som gäller.

Att hånas för att inte vara vaccinerad utgör ingen diskrimineringsgrund och därmed kan man inte säga att det utgör en särbehandling i den bemärkelsen. Däremot utesluter detta såklart inte att det kan kännas jobbigt och frustrerande att känna sig illa behandlad. Skulle du finna dig i en situation där en person riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot dig och gärningen är ägnad att kränka din självkänsla eller värdighet, skulle detta kunna leda till att personen gjort sig skyldig till förolämpning. 5 kap. 3§ Brottsbalken

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El Mallah
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (208)
2021-12-30 Kan man få telefonrådgivning hos Lawline?
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt

Alla besvarade frågor (98657)