Skolfråga

2012-04-13 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej Jag håller på med ett arbete i skolan om fysisk säkerhet och har fått till uppgift att ta reda på om överklättringsskydd och då specifikt om budjet alternativet glassplitter nedstucket i betong är tillåtet i Sverige? Om inte var finns denna lagtext? Om ni inte vet kanske ni vet var jag kan söka vidare för att få information? (har googlat men inte hittat så mycket) Stort tack på förhand! Vänliga hälsningar //Henrik
Ester Sandgren |Hej! Vi här på lawline har som policy att inte besvara skolrelaterade frågor. Jag får hänvisa till kurslitteratur samt eventuell handledare för skolarbetet. Vänligen Ester Sandgren

Parkeringsförbud i korsning

2012-03-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Fick en parkeringsanmärkning med motiveringen att mitt fordon var uppställt i en vägkorsning (trevägskorsning). Skyltningen säger dock att parkering längst vägen, där jag stod parkerad, är ok. Gäller skyltningen eller regeln om parkeringsförbud i korsning?
Sofia Linder |Hej. Tack för din fråga. Enligt 3 kap 53 § 2 p. Trafikförordningen är det aldrig tillåtet att parkera närmare än 10 meter från en korsning. Detta gäller även om det i övrigt är tillåtet att parkera utmed vägen. Länk till Trafikförordningen: https://lagen.nu/1998:1276 Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Mängd alkohol som får föras in i Sverige från ett EU-land

2012-03-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag undrar vart gränsen går för vad man får ta med sig i bieln när det gäller alkohol från tyskland till sverige? Man får enligt uppgift ta med sig alkohol för eget bruk,men alla förbrukar ju olika mycket och under vilken tid ska den alkoholen man tar in anses förbrukas på? Finns det några domar i HD eller några andra vägledande domar?
Mari-Helen Schöllin |Hej Det finns ingen exakt gräns för hur mycket alkohol som får införas i landet från ett annat EU-land. Det finns dock riktlinjer som används vid bedömningen. Men det ska göras en enskild bedömning i varje specifikt fall. Riktlinjerna ser ut som följer: 10 liter sprit, 20 liter starkvin, 90 liter vin samt 110 liter öl. Dessa finner du i Rådets direktiv (2008/118/EEG). Mer information kring detta finner du på tullverkets hemsida. Med vänliga hälsningar

Konkurrensbegränsande avtal

2012-02-27 i ÖVRIGT
FRÅGA |Har ett muntligt avtal med annat företag inom samma branch som innebär att vi inte ska utöva konkurrens mot varandra då någon av oss agerar som huvudägare (förstahandsentrepenad)till kund.Mitt kontrakt med en kund har sagts upp och överlåtits till företaget som jag har muntligt avtal med och var på samma arbetsplats där jag hade kontrakt.Hur ska jag agera?
Olle Lindberg |Hej! Avtal som syftar till att hindra konkurrens mellan näringsidkare är otillåtna enligt 2 kap. 1 § konkurenslagen ( https://lagen.nu/2008:579 ). Att avtalet är muntligt spelar ingen roll i det här sammanhanget. Av 2 kap. 6 § konkurrenslagen följer att avtal som är förbjudna enligt 2 kap. 1 § även är civilrättsligt ogiltiga. Detta innebär att man inte har någon möjlighet att stämma en motpart i domstol för att få denne att upphöra med avtalsbrottet alternativt få skadestånd. Konkurrensverket har dock gett ut allmänna råd för vad som kallas bagatellavtal ( http://www.kkv.se/t/Page.aspx?id=299 ). Bagatellavtal undantas från förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen om företagens omsättning är mindre än 30 miljoner kronor och de tillsammans har en marknadsandel på max 15 %. I konkurrensverkets föreskrifter anges dock att vissa typer av avtal inte innefattas i bagatellavtalens undantag. Som exempel anges just "uppdelning av marknader och kunder". Konkurrensverket hänvisar i det fallet till EU-kommissionens tillkännagivanden om bagatellavtal. Jag förstår att framställningen ovan är en aning snårig så jag kan sammanfatta läget såhär. Konkurrensbegränsande avtal är i princip förbjudna. Sådana avtal kan ändå vara tillåtna om de kan klassas som bagatellavtal. Vissa typer av avtal är otillåtna även om de skulle kunna vara bagatellavtal, som t.ex. de som delar upp marknader och kunder. Av frågan framgår inte exakt hur avtalet är utformat men jag får uppfattningen att det skulle kunna vara otillåtet enligt konkurrenslagen och därmed även civilrättsligt ogiltigt. Dessvärre skulle detta då innebära att du inte kan tvinga fram en lösning på rättslig väg. Hälsningar Olle

STÄMNING

2012-04-02 i ÖVRIGT
FRÅGA |Genom försumlighet från personalen omkom min mor på ett kommunalt äldreboende. Jag har för avsikt att kräva skadestånd från den myndigheten. Vet bara inte hur jag bör formulera mig så att det blir så oantastligt som möjligt.
Hampus Sabel |Hej, Till att börja med vill jag beklaga det som hänt din mor. Vad gäller en eventuell skadeståndstalan är det bästa råd jag kan ge dig att kontakta en verksam jurist. Denne kan hjälpa dig med alla aspekter av tvisteförfarandet. Vänligen,

Parkeringsbot trots byte av parkeringsruta

2012-03-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |jag har fått en parkeringsbot, på en parkering med 3 timmars fri parkering vid ett köpcentra. Jag stod först 1,5 timme i en ruta, gick sedan ut och flyttade bilen till rutan sidan om och stod där i 2,5 timme. jag har överklagat, men p-bolaget menar att jag måste avvika från området och komma tillbaka för att ny parkering skall gälla. P-bolaget oberopar ventilkontrollen, och vakten skall ha "uppmärksammat att" mitt "fordon stått uppställt längre än den tillåtna tiden". Vem har rätt?
Sofia Linder |Hej. En liknande fråga har besvarats tidigare (http://lawline.se/answers/3803). Tyvärr för din del verkar det som om P-bolaget har rätt i detta fall. En kort förflyttning av bilen som enbart har till syfte att erhålla ny parkeringstid utgör inte en ny parkering. Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Bestrida p-bot?

2012-03-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag har fått en p-bot på 1000 kr för att enligt boten ha parkerat på handikappruta. Det var en snöig dag i februari på en parkering med snedställda fickor och snötäckt mark. Det fanns 2 handikapplatser enligt en skylt. Jag tog den första platsen till vä om de två hkp fickorna. Parkeringsplatsen var i princip tom. Jag vet med säkerhet att de två handikappplatserna var lediga för det fanns två bilspår in. Det satt en p-bot på rutan när jag kom tillbaka och det hade fallit lite snö. Jag trodde att mitt kvitto hade varit svårt att se och att jag därför fått en bot. När jag kontaktade HOJAB-parkering så visade det sig att jag fått boten för att jag skulle ha stått på handikapplatsen. HOJAB vidhåller att jag gjort fel och hotar nu med inkasso om jag inte betalar 1000kr. Är jag maktlös i den här situationen. Ord står ju mot ord, marken var snötäckt och det hade snöat. Min far var åklagare och en gång när han anklagades för att ha stulit en telefon och hotades med inkasso från ett hotell så hotade han i sin tur med att anmäla hotellet för "vårdslös tillvitelse". Hotellet drog tillbaka sin anmälan. Detta har jag själv använt en gång när jag påstods ha krockskadat en hyrbil - även då lade företaget ner sina krav. Ska jag betala fast jag anser mig inte ha felat eller ska jag vägra och processa, Hota med "vårdslös tillvitelse".
|Hej Lennart, och tack för din fråga! Det är svårt att säga vad utgången kan bli i ditt fall, eftersom ord står mot ord. Det första du i alla fall måste göra är att betala p-boten. Att du betalar boten betyder inte att du godkänt boten, utan detta behöver du göra för att undvika krav från inkasso. Du är absolut inte maktlös i denna situation, utan som du säger står ord mot ord. Om det dock blir en process så finns ju risken att du får betala kostnaderna för detta om du förlorar. Men det är även likadant för HOJAB-parkering, vilket kan betyda att de inte vill att det blir en process av detta eftersom utgången är så pass osäker. Men betala din p-bot, och sen är det upp till dig om du vill överklaga. Men var beredd på att du kan få betala rättegångskostnaderna! Med vänliga hälsningar

Konkurrensrätt - Prissättning av flygbiljetter

2012-02-12 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Vår skolklass (kommunal skola) ska på skolresa och har begärt flygpriser från fyra resebyråer. En av dem meddelade att ju fler byråer som gör sökningar, ju högre blir flygpriset. Är det inte konkurrens som gäller? Beloppet ligger på mellan 1 och 2 basbelopp.
|Hej! Jag antar att du syftar på att resebyråerna skulle ha någon form av kartellverksamhet eller missbruka sin dominerande marknadsställning genom att priset blir högre då du frågar flera resebyråer och flygpris. Detta är så klart inte tillåtet enligt konkurrensrätten. För att utveckla kan sägas att flygbolagens bokningssystem, som resebyråerna bokar biljetterna i, är baserat på tillgång och efterfrågan. SAS och flera flygbolag och tågbolaget SJ har liknande system som innebär att biljettpriset går upp ju fler som köper biljetter. Om detta kan du läsa på bland annat SJ:s hemsida: http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=20898&a=152404&l=sv. I ditt fall skulle det innebära att när du begär prisuppgifter och byråerna gör sökningar på flygpriser så reserveras dessa stolar och när nästa byrå gör en sökning så blir priset högre för samma antal biljetter. Ur konkurrenssynpunkt har bland annat SAS legat under konkurrensverkets lupp vad gäller utnyttjande av dominerande marknadsställning, 7 § konkurrenslagen. Detta främst vad gäller att SAS underprissatte konkurrensutsatta sträckor till nordliga resmål. I ditt fall skulle det inte handla om underprissättning utan om överprissättning. Nu vet jag inte vilket flygbolag det är fråga om, och för att komma i fråga för utnyttjande av dominerande marknadsställning måste det akutella flygbolaget inneha en relativt stor marknadsandel. Även om flygbolaget ifråga skulle ha detta tyder mycket på att flygbolagets agerande är tillåtet enligt konkurrensrätten, det svenska konkurrensverket hade uppe SAS olika prissättningssystem till prövning och prissättningen baserad på tillgång efterfrågan var inte ett av de system som ansågs strida mot konkurrenslagstiftningen. Detta leder till slutsatsen att bokningssystemet baserat på tillgång och efterfrågan är tillåtet att använda. Med vänlig hälsning, Rebecka Maltenius