Är det möjligt att på egen hand ta reda på hur någon röstat i riksdagsval, om denna nu inte säger det?

2020-11-29 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Är det möjligt att på egen hand ta reda på hur någon röstat i riksdagsval, om denna nu inte säger det?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Valen i Sverige är hemliga och innebär att ingen kan ta reda på hur någon röstat i exempelvis ett riksdagsval. Inte ens dem på Valmyndigheten får ta reda på detta, eftersom det är brottsligt. Därför är det inte möjligt att på egen hand ta reda på hur någon har röstat i riksdagsvalet.Med vänlig hälsning,

Får man garanterat svar på en gratisfråga?

2020-09-28 i PUL/GDPR
FRÅGA |HEJ,HAR STÄLLT EN FRÅGA ANG. FRAMTIDSFULLMAKT DEN 7.7-20 OCH SER INTE ATT JAG FÅTT SVAR. FÖRSTÅR SJÄLVKLART ER STORA ARBETSBELASTNING. JAG LETAR BLAND FRÅGOR OCH SVAR, MEN SER INTE ATT MIN FRÅGA ÄR MED.MED VÄNLIG HÄLSNING
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du ställt din fråga till Lawline!Jag beklagar att våra jurister inte hunnit besvara din fråga om framtidsfullmakt. För närvarande har vi en stor arbetsbelastning och det är en del frågor som inte hinner besvaras.Hos Lawline har du möjlighet att ställa en gratis fråga som besvaras i mån av tid. Det finns därför ingen garanti för att din fråga blir besvarad via vår gratistjänst.Om man vill ha garanterat svar på sin fråga, vilket kan ta mellan 24 h - 3 dagar, erbjuder vi olika priser för detta. Detta alternativ rekommenderas även för dem som vill ha ett svar snabbt.För offert är du välkommen att kontakta mig på natasha.fathifard@lawline.se!Vi ser framemot att höra från dig!Allt gott!Med vänlig hälsning,

Har ni möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret?

2020-09-18 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej Jag skulle först veta om man kan fråga utan att frågan publiceras?!
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vanligtvis besvarar vi frågor och publicerar svaret för att andra som kan ha liknande frågor ska kunna ta del av svaret. När vi publicerar svaret ser det ut som detta svar och svaret går att söka upp i vår fråga/svar-databas på hemsidan. Som du ser syns inte ditt namn och andra personuppgifter i detta svar och om du exempelvis skriver "mvh namn" så tar vi bort namnet (dvs. vi anonymiserar frågan). Vi har även möjlighet att besvara frågor utan att publicera svaret och frågan. Du är även varmt välkommen att ringa oss på Lawline för juridisk rådgivning, så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare i ditt fall. Du kan nå oss på tel. 08-533 300 04, mån-fre mellan kl. 10-16.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Någon har öppnat ett nytt konto i mitt namn utan samtycke

2020-09-13 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag kolla min bank med id bank och blev förvånad att jag har en konto till i min lista utan jag har inte ansöka och öppna ny konto... Det står min namn men jag våga inte klicka på acceptera den ska öppna. Hur jag gör?Mvh
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt har du alltså ett nyöppnat konto i ditt namn som du inte bett om. Det är lite svårt för mig att ge dig råd, eftersom jag inte har det framför mig. Jag förstår dock att du blir fundersam och min rekommendation är att du tar dig till din bank och förklarar detta till dem. Antagligen kommer de att ta bort kontot åt dig om du inte vill ha kvar den. Klicka därför inte på något förrän du har pratat med din bank.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

Vilka länder kan man inte göra inbetalningar från?

2020-10-25 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej. Man kan idag inte göra inbetalningar från Turkiet till konton på svenska banker. Vilka fler länder kan man inte göra inbetalningar från?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Din fråga är utanför vår expertis, eftersom vi endast ger juridisk rådgivning. För att få svaret på din fråga rekommenderar jag dig att vända dig till ditt närmaste bankkontor, där de troligtvis kan ge dig en lista på sådana länder som det inte går att göra inbetalningar från. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Är det p skivan eller parkerings tiden ?

2020-09-27 i PUL/GDPR
FRÅGA |är det p skivan eller parkerings tiden ?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar hur en P-skiva fungerar.En P-skiva fungerar som så att du ställer in den tiden du parkerar ditt fordon. T.ex. om det finns en parkeringsskylt som säger att du max får parkera 2h och kl. är 15.00, innebär det at du ställer in din P-skiva på 15.00. Du får sedan ha ditt fordon parkerat tills kl 17.00. Här kan du se hur en sådan parkeringsskylt kan se ut.Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att få fotografera matcher på arenor?

2020-09-16 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej! Jag är en amatör fotograf och medlem hos en fotoklubb. Jag vill vara på alla sorter fotbollsmatcher (mest Allsvenskan, superettan) och fotografera. Behöver jag få särskild tillstånd för att komma in och fotografera. Hur kan jag får det?Tack på förhand!VänligenSelcuk Yaldir/ Uppsala
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga utgår jag från att du önskar få plats på arenornas pressläktare eller en sådan avsatt plats för fotografer som fotbollsklubbarna ofta tillhandahåller nära planen. Det finns inga lagar eller regler som bestämmer vilka villkor eller tillstånd som krävs för att få ta del av en sådan plats. Det är istället fotbollsföreningarna som själva avgör vad som krävs. Oftast behövs någon form av ackreditering för att ha tillstånd att komma in och fotografera. Jag råder dig att ta kontakt med de fotbollsföreningar som är aktuella för dig för att ta reda på hur du ska gå tillväga för att få rätt tillstånd. På föreningarnas hemsidor finns oftast information om hur de vill att en ackrediteringsansökning ska se ut.Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar något mer är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Hur länge måste man spara personuppgifter om en anställd i en personalakt?

2020-09-09 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hej,Jag undrar hur länge man måste spara personuppgifter i personalakten angående anställda enligt svensk rätt.
Line Skaugrud Landevik |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Från och med 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (nedan förkortad GDPR) att gälla för samtliga av EU:s medlemsländer. Jag kommer nedanför redogöra för vissa specifika artiklar (som nedan kommer förkortas art.) för att kunna besvara din fråga.GDPR och dess reglering gällande behandling av personuppgifterI förordningen återfinns alltifrån principer för behandling av personuppgifter (art. 5) till laglig behandling av personuppgifter (art. 6) för att enbart nämna några exempel.Definition "personuppgift"I förordningens art. 4 går det att finna en definition för "personuppgift" vilken innefattar varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar person. En identifierare kan vara ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikation eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.Principer för behandling av personuppgiftDet som inledningsvis kan sägas är att det inte finns några konkreta generella tidsaspekter gällande hur länge man måste spara en personuppgift. Däremot finns det ett flertal vägledande principer som man måste arbeta utifrån vid behandling av personuppgifter, och går att återfinna i art. 5 punkt 1 a-f GDPR. Principerna är följande:a) Principen om laglighet, korrekthet och öppenhet —> uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade personen.b) Principen om ändamålsbegränsning —> uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.c) Principen om uppgiftsminimering —> uppgifterna som behandlas ska vara överensstämmande, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.d) Principen om korrekthet —> uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade, och rimliga åtgärder så som att radera eller rätta måste vidtas om personuppgifterna är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.e) Principen om lagringsminimering —> uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade personen under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifter får lagras under längre perioder i den mån som de enbart behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.f) Principen om integritet och konfidentialitet —> uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna.Laglig behandling av personuppgifterI art. 6 punkt 1 a-f GDPR återfinns ett flertal villkor, varav åtminstone ett måste vara uppfyllt för att behandlingen av personuppgifter ska anses vara laglig. Villkoren är följande:a) Den registrerade har lämnat samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett/flera specifika ändamål.b) Behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part.c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.f) Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intresse, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade personen är ett barn.Med andra ord behöver man alltid ha ett lagligt och motiverat syfte till varje behandling av personuppgifter och detta är upp till varje verksamhet att definiera samt identifiera vid en behovsbedömning gällande att bevara personuppgifter. Vad som kan sägas för att mer konkret svara på din fråga är att personuppgifter inte får förvaras under en längre tid än vad som är nödvändigt.Behandling av särskilda kategorier av personuppgifterVidare bör nämnas vilka personuppgifter som i huvudsak är förbjudna att behandla. Dessa går att återfinna i art. 9 punkt 1 GDPR. Uppgifter som är förbjudna att behandla är:- uppgifter som avslöjar ras/etniskt ursprung,- uppgifter om politiska åsikter,- uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse- uppgifter om medlemskap i fackförening- genetiska uppgifter- biometriska uppgifter för att identifiera en fysisk person,- uppgifter om hälsa,- uppgifter om en persons sexualliv/sexuella läggningDet innebär att en personalakt innehållande ovanstående personuppgifter inte är lagenlig och behandling av sådan uppgift är förbjuden. Observera dock att det finns undantag från förbudet men dessa kommer jag inte gå närmare in på då de är väldigt omfattande. De går dock att läsa i art. 9 punkt 2 a-j GDPR.Det som sammanfattningsvis kan sägas är att när en anställd slutar på ett företag ska all information om denne som inte är nödvändig att spara, omedelbart tas bort.Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du skulle ha någon mer fundering.Med vänlig hälsning,