Vem är skattskyldig för fordonsskatt?

2014-12-18 i Fordonsskatt
FRÅGA |Hej, Den 12 oktober detta året köpte jag en bil. Under tiden jag tittade på bilen så ställde jag frågan om när skatten skulle betalas. Säljaren, låt oss kalla henne för Sara, påstod då att det inte var några problem då den redan var betald. Jag kollar då upp detta på Transportstyrelsen och ser direkt att betalningsmånaden för skatten är oktober (detta året). Efter detta var det inte mycket mer snack om skatten tills det var dags för prutning, jag lyckas pruta ned 2000 kr på det ursprungliga priset då det var ett par fel som krävde åtgärd på bilen. Då uttrycker säljaren sig "Ja, då får du ju skatten gratis där", jag kommenterar inte detta utan fnyser till lite. Prutningen var i mitt tycke på grund av fel på bilen, inte skatten. I själva kvittot står det inte mer än att bilen säljes i "befintligt skick". Jag har alltså inte någon gång sagt att jag tar på mig att betala skatten och det finns inget avtal om detta.Efter några dagar får jag ett sms från Sara vars far (han stod som ägare på bilen) då har fått hem papper för inbetalning av fordonsskatt och tycker att jag ska betala denna då hon tyckte "det var tråkigt att betala skatt för en bil man inte äger". Jag var vid detta tillfälle lite förbannad då bilen hade ett flertal brister som jag ej visste om vid försäljningstillfället så jag ignorerade smset tills vidare. Under månadens gång får jag flertal sms och samtal från Sara och hennes far och mot slutet av månaden ger jag vika och betalar skatten då jag kände att det var dumt att låta hennes far få betalningsanmärkningar för att hans dotter beter sig dumt.Efter detta var det tyst i några veckor och jag trodde att jag äntligen hade blivit av med dessa oändligt dryga människor. Men sedan i mitten av November får jag ett nytt sms där Sara frågar lite snällt ifall "det finns någon möjlighet att jag sätter över pengarna till dem". Tydligen så hade hennes far redan betalt skatten på bilen innan mig och det jag betalade in kom tillbaka till mig från Transportstyrelsen eftersom det blev dubbelt upp. Jag ignorerar hennes sms.Några dagar senare får jag ett sms från hennes pojkvän (som förövrigt är anställd hos Försvarsmakten), där det står något i stil med att jag hade en deal med hans flickvän och är skyldig henne 2000 kr samt att han hoppas att jag betalar det så han "slipper gå vidare med detta på.något.vis". Jag svarar och säger att jag inte hade någon "deal" med hans flickvän.Efter detta så har han skickat tre sms till där i det första han bland annat skriver att jag "bör betala omgående". I det andra frågar han om jag är hemma då han vill åka hem till mig och han "avancera" detta eftersom sms inte fungerade. Och slutligen i det han skickade idag (9/12) där han skriver hur han ska jaga mig om jag inte betalar. Jag har ignorerat samtliga sms.Jag känner mig givetvis hotad och vet inte om jag ska gå vidare med detta till polisen eller hur jag så göra. Vem har rätt rent juridiskt och hur bör jag gå till väga nu?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Fordonsskatt regleras i lag med särskilda bestämmelser om fordonsskatt och vägtrafikskattelagen. Enligt 2 kap 4 § vägskattetrafiklagen är det ägaren som är skattskyldig för ett fordon. Som ägare anses den som är registrerad i vägtrafikregistret. Det är den person som står som ägare till bilen vid ingången av betalningsmånaden som är skattskyldig, dvs i ditt fall den person som stod som ägare till bilen natten mellan den 30 september och 1 oktober. Enligt dina uppgifter köpte du bilen den 12 oktober och du är därför inte skattskyldig gentemot transportstyrelsen. Du kan läsa mer på transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsskatt/Betalning-av-skatt/http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsskatt/Skattskyldighet/Om du känner dig hotad av sms:en från pojkvännen bör du kontakta polisen. Vänligen

Dansk fordonsskatt

2010-02-23 i Fordonsskatt
FRÅGA |Får man (och i så fall hur länge) ha en svenskregisrerad bil när man bosätter sig i Danmark.
Natalie Lindgren |Hej, Din frågeställning har sitt svar i dansk skattelagstiftning. Jag tror bestämt att utgångspunkten är att man som bosatt i Danmark får ha en svenskregistrerad bil där i två veckor. Därefter tror jag att man kan få dispans för en tid upp till ett år. Dispans godkänns av polisen vid uppvisande av ett intyg på varför man uppehåller sig där under den begränsade perioden. Som sagt det här är inte helt vederlagda uppgifter. För mer information får du gå in på skat.dk, den danska motsvarigheten till Skatteverket. Lycka till! Med vänlig hälsning

Fråga om bilförmån

2014-10-13 i Fordonsskatt
FRÅGA |Hej! Jag driver ett byggföretag AB där endast jag är anställd. Har 2st jobbbilar i företaget 1st lätt flaklastbil samt en mindre skåpbil. Dessa är inredda med verktygsskåp och används endast till verksamheten. Företaget har också en personbil som jag betalar förmånsvärde för. Frågan är då, räcker det att jag betalar förmånsvärde endast för personbilen?För idag ingen körjournal i arbetsbilarna,
Sina Amini |Hej,Skattereglerna avseende bilförmåner är endast tillämpliga vid fall då en bil, som tillhör arbetsgivaren/verksamheten, utnyttjas för privatbruk. Bestämmelserna om bilförmån finns i 61 kap. 5-11 §§ inkomstskattelagen (IL).Förutsatt att du utnyttjar dina två st. jobbilar endast i samband med verksamheten, ser jag ingen anledning med hänvisning till ovanstående lagrum för dig att betala bilförmån för dessa två bilar.Av 61 kap. 11 § IL framgår det vidare att om du endast utnyttjar personbilen i ringa omfattning för privatbruk är du inte skyldig att betala bilförmån för denna. Enligt skatteverkets handledarinstruktion anses "ringa omfattning" utgöra användandet av bilen vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Se närmare här. Med vänlig hälsning,