FrågaSKATTERÄTTFordonsskatt13/10/2014

Fråga om bilförmån

Hej! Jag driver ett byggföretag AB där endast jag är anställd. Har 2st jobbbilar i företaget 1st lätt flaklastbil samt en mindre skåpbil. Dessa är inredda med verktygsskåp och används endast till verksamheten. Företaget har också en personbil som jag betalar förmånsvärde för. Frågan är då, räcker det att jag betalar förmånsvärde endast för personbilen?För idag ingen körjournal i arbetsbilarna,

Lawline svarar

Hej,

Skattereglerna avseende bilförmåner är endast tillämpliga vid fall då en bil, som tillhör arbetsgivaren/verksamheten, utnyttjas för privatbruk. Bestämmelserna om bilförmån finns i 61 kap. 5-11 §§ inkomstskattelagen (IL).

Förutsatt att du utnyttjar dina två st. jobbilar endast i samband med verksamheten, ser jag ingen anledning med hänvisning till ovanstående lagrum för dig att betala bilförmån för dessa två bilar.

Av 61 kap. 11 § IL framgår det vidare att om du endast utnyttjar personbilen i ringa omfattning för privatbruk är du inte skyldig att betala bilförmån för denna. Enligt skatteverkets handledarinstruktion anses "ringa omfattning" utgöra användandet av bilen vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Se närmare här.

Med vänlig hälsning,

Sina AminiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Fordonsskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo