Yttranderätt vid sammanträde i kommunfullmäktige

2017-04-22 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har vanliga personer rätt att yttra sig under kommunfullmäktige
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är i kommunallag (1991:900)(KL) som bestämmelserna kring kommunfullmäktige och dess sammanträde finns att hitta. Det framgår av 5 kap 21 § KL, här, att fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Detta skulle kunna tolkas så som att även kommunmedlemmar (vilket är vad jag antar att du menar med ”vanliga personer”) har rätt att yttra sig under fullmäktige efter ett sådant beslut. Det står dock i förarbetena till paragrafen (prop.1990/91:117 s.181), här, att meningen med paragrafen inte är att en för vid krets av personer ska tillåtas att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedierna. Fullmäktige får dock enligt 8 kap 20 § KL, här, bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen.

Det är således fullmäktige som med full frihet råder över deltagandet, därför är måste din fråga besvaras med att rätten att yttra sig kan variera. Huvudregeln är att vanliga kommunmedlemmar inte har någon rätt att yttra sig på kommunfullmäktiges sammanträde men fullmäktige kan besluta om att göra undantag från detta utifrån de ovannämnda paragraferna. Det kan här vara värt att påminna om att kommunfullmäktiges möten är offentliga och således har "vanliga personer" självklart en rätt att närvara.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara Ellefors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1312)
2021-07-29 Vapenlicens LOB
2021-07-27 Vart ska man vara folkbokförd?
2021-07-26 Får man skjuta luftgevär i skogen?
2021-07-21 Får min före detta fru behålla mitt efternamn när hon gifter om sig?

Alla besvarade frågor (94364)