FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt22/04/2017

Yttranderätt vid sammanträde i kommunfullmäktige

Har vanliga personer rätt att yttra sig under kommunfullmäktige

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är i kommunallag (1991:900)(KL) som bestämmelserna kring kommunfullmäktige och dess sammanträde finns att hitta. Det framgår av 5 kap 21 § KL, https://lagen.nu/1991:900#K5P21S1, att fullmäktige får bestämma att också andra än ledamöter skall ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Detta skulle kunna tolkas så som att även kommunmedlemmar (vilket är vad jag antar att du menar med ”vanliga personer”) har rätt att yttra sig under fullmäktige efter ett sådant beslut. Det står dock i förarbetena till paragrafen (prop.1990/91:117 s.181), här, att meningen med paragrafen inte är att en för vid krets av personer ska tillåtas att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedierna. Fullmäktige får dock enligt 8 kap 20 § KL, https://lagen.nu/1991:900#K8P20S1, bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen.

Det är således fullmäktige som med full frihet råder över deltagandet, därför är måste din fråga besvaras med att rätten att yttra sig kan variera. Huvudregeln är att vanliga kommunmedlemmar inte har någon rätt att yttra sig på kommunfullmäktiges sammanträde men fullmäktige kan besluta om att göra undantag från detta utifrån de ovannämnda paragraferna. Det kan här vara värt att påminna om att kommunfullmäktiges möten är offentliga och således har "vanliga personer" självklart en rätt att närvara.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”