Yttrandefrihet eller brott?

FRÅGA
Hej! Kan man göra sig skyldig till brott om man frågar en kvinna om hennes mens i en negativ kontext? Till exempel att hon blivit dömd för bedrägeri, pedofili, våld mot tjänsteman osv. och någon annan frågar henne efteråt om hon hade mens då som drev henne till att utföra dessa brottsliga handlingar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att diskutera yttrandefriheten, och sedan vilka eventuella brott som kan bli aktuella i ditt exempel.

Yttrandefrihet

Var och är skyddade mot det allmänna att yttra sig fritt i tal, skrift eller på annat sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1§ 1p. regeringsformen). Detta innebär att det allmänna inte får bestraffa eller begränsa yttrandefriheten. Dock finns det en gräns för när yttrandefriheten inkräktar på andra människors rättigheter, då yttrandefriheten inte får övergå till att skada eller kränka andra. Den som i skrift förolämpar någon annan, begår ett tryckfrihetsbrott, eller om förolämpningen framförs på nätet, i program eller teknisk upptagning, ett yttrandefrihetsbrott (7 kap. 4§ tryckfrihetsförordningen, 5 kap. 1§ yttrandefrihetsgrundlagen). När ett uttalande ligger på gränsen till förolämpning, är min uppfattning att yttrandefriheten oftast går före.

Sexuellt ofredande

Brottet sexuellt ofredande kriminaliserar bland annat yttrande som har en tydlig sexuell inriktning (6 kap. 10§ andra stycket brottsbalken). Det är tillräckligt att yttrandet i sig typiskt sett är ett sådant som innebär att offrets sexuella integritet kränks, och det behöver inte bevisas i det enskilda fallet att integriteten faktiskt kränkts. Handlingen ska syfta att tillfredsställa gärningsmannens sexualdrift, men det behöver inte vara så. Enligt förarbetena anses yttranden som bara är ägnat att se hur offret reagerar, eller helt allmänt är kränkande, oftast falla utanför detta brott så som exempelvis ofredande istället. Gissningsvis skulle jag alltså säga att yttrandet i sig, dock beroende på kontexten och gärningsmannens syfte, inte vanligtvis skulle utgöra ett sexuellt ofredande.

Ofredande

Ofredande kriminaliserar bland annat när någon utsätter annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, och om gärningen ägnats att kränka den utsattes frid (4 kap. 7§ brottsbalken). En straffbar handling förutsätter att agerandet är ett angrepp på den privata sfären som en person har rätt att hålla fredad. Både fysiska kontakter och kontakter via telefon och internet omfattas. Yttrande om grova och detaljerade kränkningar av sexualiserad natur kan också omfattas. Gärningar som kan vara ovälkomna, otrevliga eller obehagliga undantas oftast från lagen, men bedömningen görs i det enskilda fallet utifrån enskild målsägande och utifrån om det är upprepande kränkningar eller liknande. Det är inte omöjligt, dock osannolikt, att ditt exempel skulle innebära ett ofredande, men det beror på omständigheterna kring gärningen och om den innefattar en kännbar fridskränkning.

Förolämpning

Det mest sannolika brottet som ditt exempel skulle utgöra, är förolämpning. Detta brott kriminaliserar beskyllning, nedsättande uttalanden och förödmjukande beteende mot annan, och om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet (5 kap. 3§ brottsbalken). Detta kräver inte heller att en kränkning uppstått i det enskilda fallet, utan istället om gärningen typiskt sett kan orsaka kränkning. Bedömningen görs utifrån varje enskilt fall och varje enskild målsägande, och måste träffa på ett personligt plan och inte bara allmänt anses förargande. Sättet att sprida uttrycket spelar också roll, exempelvis om det skrivs på internet för många andra att se.

Sammanfattningsvis

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i samhället, men det är inte en absolut rättighet. Den får inte utnyttjas till att begå brott. Det är dock en väldigt hårfin linje mellan yttrandefrihet och vissa brott, speciellt förolämpning. Jag kan inte mer specifikt än ovan förklara detta, utan det är en bedömning som domstolen får göra i varje enskilt fall. Men utifrån omständigheterna kring uttalandet och målsägandes uppfattning, skulle jag misstänka att uttalandet inte i första hand skulle utgöra varken ett sexuellt ofredande eller ett ofredande. Det skulle kunna anses vara en förolämpning, och är då brottslig enligt ovan. Men även detta är inte solklart. Men även om det inte är brottsligt, kan det ändå vara olämpligt. Men återigen vet jag för lite om omständigheterna för att med säkerhet kunna säga det ena eller det andra.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1181)
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS
2021-04-01 Har jag utsatts för brottet förtal?

Alla besvarade frågor (91064)