FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt15/10/2015

Wifi-hotspots lagar?

Hej!

Jag försöker hitta information om vad som gäller öppna wifi-hotspots, som företag eller kommuner sätter upp. Finns det några tydliga lagar vad som är tillåtet angående detta? Jag har svårt att hitta svar på det.

Hälsningar,

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inga lagar som reglerar var och hur en kommun eller ett företag får sätta upp en öppen wifi-hotspot. Det finns dock regler kring huruvida kommuner och företag överlag får lov att agera på allmänna utrymmen och liknande. Generellt kan man säga att man ska visa hänsyn till sin omgivning och inte störa eller inkräkta på andra människors privata sfär.

När det gäller personer eller företag som använder sig av ett öppet wifi finns det mängder med lagar som är tillämpliga. I princip alla lagar som gäller, gäller även på internet. Om man för att nämna exempel, hotar någon eller förtalar någon på internet är det ett brott mot lagen (Brottsbalken 4 kap. 5 §, 5 kap. 1§) som om man hotar eller förtalar någon på en öppen gata utomhus.

Kommun eller företag kan själva välja att uppsätta regler för vad som ska vara tillåtet när man är inloggad på deras nätverk. Om man väljer att inte följa dessa regler kan man göra sig skyldig till avtalsbrott och i värsta fall bli skadeståndsskyldig.

Vidare finns det krav på information och säkerhet om man tillhandahåller ett öppet nätverk. Om ni planerar att göra detta kan vi på Lawline hjälpa er med en utredning och juridisk hjälp.

Hoppas att ni fick svar på er fråga. Hör av er om det finns något annat jag kan hjälpa er med.


Joakim WahlgrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?