FrågaFAMILJERÄTTAdoption03/10/2023

Vuxenadoption - möjligt?

Jag undrar om det är möjligt att bli adopterad som vuxen ifall det är en som vill adoptera en och om det kan bli möjligt utan ett godkännande av ens biologiska föräldrar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av föräldrabalken (FB). Jag tolkar det som att dina biologiska föräldrar även varit dina vårdnadshavare innan du blev myndig.

Möjlighet till adoption av en vuxen person

Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § 1 st. FB).

Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § 2 st. FB).

Krävs ej godkännande för vuxen

Eftersom att du är vuxen, dvs över 18 år, krävs inte godkännande av dina biologiska föräldrar. Däremot ges dina biologiska föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen, men om..

  • Det är uppenbart obehövligt att föräldern får tillfälle att yttra sig, eller
  • Föräldern är varaktigt förhindrad att yttra sig till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande, eller
  • Föräldern vistas på okänd ort, eller
  • Det finns synnerliga skäl

.. så ges inte dina biologiska föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen (4 kap. 18 § FB).

Slutsats

Det är alltså möjligt att bli adopterad som vuxen och det krävs inte godkännande av dina biologiska föräldrar. Däremot ges dina biologiska föräldrar tillfälle att yttra sig om adoptionen under förutsättning att ingen av undantagen är tillämpliga.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000