Vuxenadoption av sambos biologiska barn

2016-06-15 i Adoption
FRÅGA
har en vuxen dotter som vill att min sambo ska adoptera henne då hon inte haft någon vidare kontakt med sin biologiska far. . till saken hör att dottern även blivit misshandlad av sin biologiska far i vuxen ålder som lett till fällande dom i tingsrätt. hur ser chanserna ut och vart ska man vända sej. finns det särskilda blanketter, eller räcker det med ett eget brev.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Adoption regleras i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB). Det är Tingsrätten där din sambo har sin hemvist som beslutar om adoption, så det är dit han ska skicka sin ansökan. I ansökan ska bl.a. anges anledningen till ansökan. På hemsidan för myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd finns färdiga blanketter att använda (se http://www.mfof.se/Blanketter-och-Statistik/Blanketter/).

Tingsrätten ska pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (se 4 kap. 6 § FB). Tillstånd till adoption får ges endast om det är till fördel för din dotter samt om din sambo har uppfostrat din dotter eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan din dotter och din sambo finns särskild anledning till adoptionen. En sådan särskild anledning kan enligt förarbetena till bestämmelsen vara att det finns anledning att befästa ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet. Detta förhållande ska normalt vara av samma innehåll som det som finns mellan föräldrar och barn.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (545)
2020-09-27 Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?
2020-09-26 Kan vi adoptera vårt fosterbarn?
2020-09-21 Kan man häva adoption?
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption

Alla besvarade frågor (84444)