FrågaFAMILJERÄTTAdoption12/05/2016

Vuxenadoption av person från Indien

Har varit kvinnlig munk i Indien i 20 år. I vår order fanns en ung flicka som jag tog hand om som min egen dotter. Nu har vi båda lämnat ordern och nu undrar jag om det finns möjlighet att adoptera henne då vi vill fortsätta att arbeta och leva tillsammans in Sweden. Jag är svensk, snart 60 år och den jag vill adoptera är Indiska snart 35 år?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Frågor om adoption regleras i föräldrabalken (1949:381). I Sverige beslutas en adoption av tingsrätten efter ansökan. Enligt 4 kap. 6 § 1 st. föräldrabalken ska domstolen pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

Vuxenadoptioner är tillåtna i Sverige. Det krävs då att det klart framgår att genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det som föreligger mellan föräldrar och barn. Det är inte en tillräcklig skäl för adoption att den endast görs i syfte att möjliggöra för den som skulle adopteras att få uppehålls- eller arbetstillstånd i Sverige.

I domen NJA 1991 s. 194 har Högsta domstolen bifallit makars ansökan om adoption av hustruns tjugotvååriga systerdotter från Sri Lanka med hänsyn till vad som framkommit rörande det nära personliga förhållandet som liknat det förhållande som föreligger mellan föräldrar och barn. Adoptionsansökningen antogs ha främst still syfte att befästa denna personlig relation.

Att en domstol skulle bevilja adoptionsansökan i detta fall talar det förhållande att du uppfostrat den indiska kvinnan som din egen dotter sedan hon varit en ung flicka. I adoptionsansökan bör du utförligt ange skälen för adoption och beskriva ert förhållande med den indiska kvinnan.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”