FrågaFAMILJERÄTTAdoption30/08/2016

Vuxenadoption av flykting

Hej. Jag undrar om en äldre svensk person får lov att adoptera en vuxen flykting. Kvinna eller man. I syfte att den personen då bor o tar hand om den äldre. O därmed får uppehållstillstånd eller medborgarskap pga adoptionen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är möjligt att adoptera en vuxen person, men adoptionen måste godkännas av tingsrätt. Adoption regleras i 4 kap. föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1).

En adoption beviljas endast om den anses lämplig. Det tingsrätten tittar på i bedömningen om adoptionen är lämplig är i vuxenadoptioner huvudsakligen att personen som vill adoptera och personen som ska adopteras har en sådan personlig relation att det finns särskilda skäl att bevilja adoptionen, 4 kap. 6 § föräldrabalken (https://lagen.nu/1949:381#K4P6S1). Kort beskrivet ska den här personliga förhållandet innebära att adoptanten och adoptivbarnet har en sådan relation som kan jämföras med en förälder och ett barn, alltså en lång och nära föräldra/barn-relation. Vidare kan en adoption inte godkännas om det finns en överenskommelse om ersättning mellan parterna, 4 kap. 6 § 2 stycket (https://lagen.nu/1949:381#K4P6S2). Det betyder att adoptionen inte ska ge en part ekonomisk ersättning.

Sammanfattningsvis krävs det vid vuxenadoption att det finns särskilda skäl som talar för att adoptionen ska beviljas. Det finns inte i det här fallet. Jag bedömer därför att tingsrätten inte skulle godkänna adoptionen.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”