Vuxenadoption

2016-10-26 i Adoption
FRÅGA
Angående vuxen adoption. Min styvmor är dansk och jag svensk. Jag har inte växt upp med henne då min far gifte sig med henne då har var vuxen. (biologisk mor är avliden och fader likaså).finns det möjlighet för henne att adoptera mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vuxenadoptioner är möjliga i Sverige. Reglerna hittar du i Föräldrabalken (FB), här: här

4 kap. 6§ FB reglerar lämpligheten för en adoption, bland annat stadgas det att ”tillstånd får ges endast om adoptionen är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen”.

Samma paragraf stadgar även i 2 stycket att adoptionen inte får vara på grund av ekonomiska skäl.

För att ansöka om adoptionen ska ni vända er till tingsrätten där din styvmor bor (se 4 kap. 9 §).

Om hon bor i Sverige ska ansökan ska vara utformad som ett vanligt brev, där ni bland annat förklarar att det gäller adoption av en myndig person, anledningen till adoptionen, att det inte finns några ekonomiska skäl till adoptionen, hur er relation ser ut m.m. Ni ska båda skriva under och bifoga personbevis. Tingsrätten kommer i sin lämplighetsbedömning beakta hur er relation ser ut och syftet till adoptionen.

Om din styvmor å andra sidan skulle ha hemvist i Danmark få ni istället vända er till danska myndigheter, i enlighet med 11 § NÄF (se här), och med största sannolikhet väntar där en liknande process som i Sverige.

Jag kan tyvärr inte säga mer än så i detta läge, men det är i alla fall möjligt för din styvmor att adoptera dig.

Hoppas detta varit till hjälp!

Mvh

Petter Westergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (569)
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?
2020-12-26 Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (88083)