Vuxenadoption

2016-06-30 i Adoption
FRÅGA
Det är så här att min styvpappa vill adoptera mig och min bror. (Vi är över 18år). Finns det några blanketter om detta?? Jag har frågat tingsrätten i min kommun men fick till svar att jag fick lov och skriva ett tydligt brev med mera.. Därför undrar jag och min bror ska gå till väga?? Då vi alla vill att detta ska ske. Tacksam för ett svar. Med Vänliga Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att bli adopterad måste ni ansöka hos tingsrätten om detta. Det finns inget krav på att ansökan måste ske via en blankett, utan ett brev fungerar bra. Ansökan skickar ni in till tingsrätten på den ort där sökanden, alltså er styvfar, har sin hemvist, detta framgår av 4 kap 9 § Föräldrabalken.

I ansökan ska sökanden skriva om varför han önskar adoptera er. Enligt 4 kap 6 § Föräldrabalken ska en adoption godkännas endast om sökanden har uppfostrat eller vill uppfostra eller det annars med hänsyn till förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Ni bör därför i ansökan skriva om er relation, detta för att motivera adoptionen. Ett exempel kan vara om det är så att er styvfar har uppfostrat er och ni har en föräldra/barn-relation. Ett barn får även adopteras endast om det är till fördel för barnet. Eftersom att det rör sig om en vuxenadoption blir bedömningen gällande detta annorlunda än om det hade rört sig om adoption av ett barn. Jag råder er därför till att tydligt skriva att det rör sig om en vuxenadoption. Utöver detta får en ansökan om adoption inte bifallas om det utlovats ersättning eller avtalats om underhåll för barnet, se 4 kap 6 § Föräldrabalken. Ni ska därför i er ansökan skriva att det varken har getts eller utlovats ersättning samt att det inte har avtalats om bidrag till barnets underhåll. Till ansökan ska även bifogas personbevis för sökanden och barnen. I ansökan ska ni även inkludera ett samtycke. Eftersom att ni är över 18 år krävs inte vårdnadshavares samtycke, se 4 kap 5a § Föräldrabalken. Ni ska tydligt skriva att ni samtycker till adoptionen. Ni ska även inkludera datum, namn och personnummer, förälders namn och personnumer samt sökandens namn och personnummer. Tillsist så ska samtycket bevittnas av två personer, ni kan med fördel inkludera kontaktuppgifter till dessa personer. Eftersom att tingsrätten ska kontakta de biologiska föräldrarna bör ni även inkludera deras kontaktuppgifter.

Sammanfattningsvis ska följande uppgifter ingå i er ansökan:

- Motivering till varför sökanden önskar adoptera barnen

- Personbevis för sökanden och barnen

- Skriva tydligt att det rör sig om en vuxenadoption

- Samtycke, som är tydligt utformat, underskrivet och bevittnat

- Skriva att det inte givits eller utlovats ersättning eller att det har avtalats om bidrag till barnets underhåll

- Kontaktuppgifter till de biologiska föräldrarna

När ansökan om adoption inkommit till tingsrätten prövar rätten om ansökan ska bifallas eller inte. Enligt 4 kap 10 § ska tingsrätten inhämta upplysningar. Detta kan exempelvis gälla upplysningar om sökanden och barnet eller om ekonomisk ersättning har lämnats eller utlovats.

När ni skriver er ansökan är det viktigt att ni är mycket tydliga. Visserligen går det bra att ansöka genom ett vanligt brev, men här är en blankett som kan vara behjälplig som mall.

Föräldrabalken hittar du här

Lycka till med er adoptionsansökan! Behöver ni ytterligare hjälp är ni välkomna att vända er till Lawline igen.

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91309)